Astrologian perusteet

» Lyhyt tähtien selityksen historia
» Planeetat - Sisäiset keskukset
» Eläinradan merkit
» Aspektitaulukko
» Ihmisen elämänkaari planeettojen kiertoaikojen mukaan
» Mistä astrologinen tulkinta koostuu?
» Kartan kulmat
» Huoneiden merkityksestä
» Ihmissuhdeastrologian menetelmiä
» Ennustavan astrologian menetelmiä

Kerrataanpa hieman planeettojen merkityksiä astrologiassa. Planeetat ja niiden aspektit ovat nykyisen astrologian kulmakivi. Jokainen planeetta-aspekti on jokin kontakti ihmisen sisäisestä tarpeesta toiseen, ja osoittaa miten motiivit pelaavat yhteen. Joka haluaa tutustua perusteellisemmin asiaan, voi tutustua astrologiseen kirjallisuuteen. Seuraavassa vain ydinmerkitykset tiiviisti ja oleellisesti esiteltyinä.

 AURINKO - elämän ja vitaalisten voimien keskus, joka antaa energiaa kaikkeen inhmilliseen toimintaan ruumiin, sielun ja hengen tasolla. Integraation ja eheyden voima, joka pitää moninaisuutta ykseytenä. Tahdon, päämäärän asettelun ja luovuuden takana oleva perusvoima. Se symboloi myös arkkityyppistä Miestä, Logosta, Valoa. Miehen itsekuva miehenä on siitä kiinni, naisen ihannekuva Miehestä myös heijastuksen kautta. Mikäli puhutaan ihmissuhteen elinvoimasta, Aurinko on siinä myös mukana yleisenä tekijänä.

 KUU - automaattiset, sisäänrakennetut verkostot, jotka pitävät huolta että toimimme luonnonmukaisesti, osaamme vaistota, sopeutua, tuntea elämän ehdoilla. Tunne-elämän keskus, vaistojen ja alitajuisten voimien heijastaja, joista rakentuu tapojen, tottumusten ja riippuvuussuhteiden verkosto, arkinen tarvemaailma. Se symboloi Äitiä ja Naista sikäli kun hänen vaistonsa ja tunteensa ovat terveitä. Naisen omakuva naisena riippuu siitä ja miehen ihannekuva naisesta potentiaalisena lapsiensa äitinä.

 MERKURIUS - mielen toiminnot, kyky yhdistää havaintoja ja ajatuksia, assosioida ja käyttää kieltä itseilmaisuun. Halu välittää asioita, käyttää symboleita kokemuksia kuvaamaan. Sopeutumisen, liikkuvuuden, liikkeen, kohtaamisen, kontaktin symboli. Sillä voi olla merkitystä ihmissuhteissa myös sisarusten, koulutovereiden ja nuoruuden ystävien symbolina. Merkurius on välittävä hahmo - myös seksuaalisesti - ja siksi se symboloi androgyyniä, kaksineuvoista ihmistä, mies-naista, mutta tavallisesti myös sukupuolettomuutta tai epäkypsää henkilöä.

 VENUS - yhteyteen, sisäiseen ideaaliin pyrkivä symboli, jonka kautta ihminen etsii harmoniaa, joka on samaa kuin Ykseys. Se symboloi kykyä antaa ja saada takaisin. Siitä on kiinni tarpeemme rakastaa ja saada vastarakkautta. Vastavuoroisuus, yhteisyys ja tasapaino ovat siten sen alaisia. Se symboloi Erosta tasa-arvoisen kiintymyksen ja rakkauden tasolla. Naisen itsekuva eroottisena naisena on sen mukainen, samoin mies etsii eroottista vastapuoltaan, animaansa, sen kautta. Rakkaus on Venuksen keskeinen toiminta-alue, sillä ilman rakkauta ei ole yhteisyyttä, jakamisen viimeistä perustetta.

 MARS - itselähtöisen energian ja itsekeskeisen motiivin symboli, jonka kautta ihminen etsii välitöntä tyydytystä elämästä, mobilisoi voimiaan, kykyjään ja aggressiotaan yhteen päämäärään. Aloitteet, teot, saavutukset saavat energiansa siitä. Jokainen aloite voi rikkoa harmoniaa, se luo uuden etsimisen ja toiminnan tarpeen. Miehen omakuva maskuliinisena olentona, valloittavana ja seksuaalisena miehenä on Marsin alaista ja naisen Animus saa siitä voimansa myös. Jokainen Marsin tavoite tähtää minä tyydyttämiseen, siksi vastapuoli on juuri se mikä on ihanne, joka estää, tasapainoittaa, antaa itsestään - Venus.

 JUPITER - sosiaalisen järjestyksen symboli. Siitä saa ihminen mallin omaan sopeutumiseensa yhteiskuntaan, sen perinteisiin, odotuksiin ja normeihin. Se viittaa kasvuun ja laajentumiseen sulattamalla kokemuksia ja yhdistämällä merkityksiä. Moraalinen, ajatteleva ja uskomuksellinen tietoisuutemme on riippuvainen siitä. Minän omat rajat ylittävä maailma syntyy Jupiterin kautta, asiat ovat jo meidän, ei minun. Samaistuminen johonkin asenteeseen, uskomukseen tai ideologiaan tapahtuu sen avulla. Jupiter voi ihmissuhteissa symboloida vanhempia, kypsiä, sopeutuneita ja ehkä menestyneitä ihmistyyppejä.

 SATURNUS - minän kasvu päättyy oman identiteetin koettaviin rajoihin, jotka Saturnus luo. Sen avulla konkreettinen minuus otetaan haltuun, samoin aistitodellisuus, maailmaa opitaan hallitsemaan, samoin itseä erilaisten sääntöjen, rajojen ja määritteiden kautta. Se osoittaa missä ihmisen heikkous pakottaa rakentamaan suojamekanismeja turvaksi, mutta myös mihin voi kohdistaa käytännön saavutukset ja rationaalisen ajattelun. Se voi symboloida Isää siinä mielessä että isä on lapsen ensimmäinen auktoriteetti, horjumaton perusta. Mutta ihmistyyppinä se voi symboloida vanhempaa ihmistä, jolla on kokemusta ja arvovaltaa takanaan, mutta myös itsekkyyttä tai jäykkyyttä. William Davison piti Saturnusta aina merkkinä miehen kyvystä erektioon - sillä mitä muuta erektio on kuin erään elimen jäykkyyttä? Saturnus on usein vertailussa mitä tärkein planeetta, se osoittaa toisen Varjon projektiota ja toisen halukkuutta ottaa vastaan tämä heijastus.

 URANUS - uusi taso: egon rajat ylittävä voima, välähdys, intuitio tai anarkistinen räjähdys. Kokonaisvaltainen tajunta kokeilee, rikkoo rajoja ja murskaa egon odotuksia. Se symboloi vapautta, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta - myös ihmissuhteissa. Mutta sillä on merkitystä ihmisen vaistojen ja tunteiden irroittajana juuriltaan, se pyrkii universaaleihin muotoihin ja universaali ei sovi yhteen minän ja toisen minän keskinäiseen tunnesuhteeseen. Vrt. myöhemmin puheena oleva ihmistyyppi Puer Aeternus (Puella) - ikuinen nuorukainen (tai "poika-tyttö"). On ilmeistä että Uranusta eroottisten ongelmien ja tunnesiteiden ongelmien aiheuttajana on vähätelty loistavasti tähän mennessä.

 NEPTUNUS - alkemistinen liuotin, johon yksilön toiveet, kaipuut, tunteet sulavat ja muodostavat alitajuisia odotuksia, ihanteita, mutta jäävät useinmiten vaille näkyviä muotoja. Myös kaipuuta ajan ja paikan tuolle puolen, siinä mielessä aito transkendenttinen symboli. Sen kautta ihminen kaipaa saavuttamattomaan, luo siitä kuvia, symboleja ja allegorioita, on matkalla epätoden varjomaailmasta alkukuvien ja Ykseyden kotiin. Ihmissuhteissa symboloi joko romanttista kaipuuta ja hienovaraista platonista rakkautta tai sairaita, riippuvaisia tai yliherkkiä ihmistyyppejä. Sen merkitys mystisen rakkauden luojana on selvä, mutta sillä on myös tekemistä tietyntyyppisten perversioiden kanssa, kuten mielikuvituksellisten rakkaussuhteiden luojana, ehkä myös seksuaalisen latauksen latistajana tai fyysisen rakastelun esteenä sillä on merkitystä.

 PLUTO - muuntaja, alkuvoimia liikuttava ja uudelleenmuotoileva symboli. Ihmisen primitiivisten tarpeiden ja alitajuisten energioiden kautta muutos on pitkä prosessi, joka tuo pinnalle tiedostamattomia tarpeita ja näyttää ihmisen ilman naamioita. Psykoanalyyttinen tiedostamisen tarve voi olla alkuna parantumiselle, tiedostaminen, alitajuisten motiivien ymmärtäminen, jalostaminen ja kanavoiminen voi merkitä eheyden kasvua. Ihmissuhteissa se on tärkeä tekijä, osoittaen usein selittämättömiä ja tietoisuuden pinnanalaisia virtauksia, jotka voivat hallita ihmistä pinttymien tai sairaalloisten tarpeiden kautta. Se symboloi äärimmäistä tekoa, tunnetta tai suhteen laatua. Mutta uloin planeetta voi kertoa myös uloimmista rakkauden tarpeista, jotka voivat kohdistua äärimmäisiin kohteisiin - joskus kaukana tavallisen elämän kohteista.

NOUSUSOLMU - osoittaa miten hyväksymällä haasteita ja minää kasvattavia ja laajentavia vaihtoehtoja, voi päästä eroon ylikehittyneistä ja siten haittaavista kyvyistä ja automaattisista toiminnoista. Noususolmu antaa vapautta irrottautua menneisyydestä, ehdollistumista, jotka yksipuolinen elämäntyyli tai ulkonaiset paineet ovat luoneet. Minän kyvystä toteuttaa itseään voi olla kyse; noususolmu viittaa kykyihin ja lahjoihin, joita voi tietoisesti ottaa kehitettäväksi. Minällä voi olla tulevaisuuden 5-vuosisataissuunnitelma (uskovat esoteerikot), jonka suuntaa noususolmu asemallaan kuvastaa. Noususolmuun liittyy olellisesti VALINNAN mahdollisuus.

LASKUSOLMU - vihjaa ehdollistumiin ja valmiisiin kykyihin, jotka viime kädessä pyörittävät elämäämme, emme me itse tietoisuutemme avulla. Se voi kertoa urautuneista reaktioista ja elämän suunnasta, jonka menneisyys on luonut ja joka liikkuu omalla painollaan. Jos noususolmu on "lohikäärmeen pää", caput draconis, kuten vanhassa astrologiassa, se on vastaanottava, tietoinen, omaksuva puoli tätä akselia ja laskusolmu on cauda draconis, "lohikäärmeen häntä", joka on vähiten tietoinen mitä kokonaisuudelle tapahtuu. Laskusolmu ja noususolmu ovat akselin kaksi päätä, ja silloin vastakohdat ovat riippuvaisia toisistaan eivätkä voi elää ilman toisiaan. Joskus näkee suosituksia että laskusolmu pitäisi heittää menemään, mutta samalla lentää koko akseli myös. Siis: laskusolmun sisäsyntyisiä tai varhain hankittuja valmiuksia pitää tasapainoittaa noususolmun heräävillä ja tuoreilla kyvyillä. Jos on olemassa persoonallista jälleensyntymää, laskusolmun osuus menneiden elämän velkoina korostuu (ei minkä tein väärin vaan minkä tein siksi että en muuta voinut). Laskusolmuun on liitettävissä valinnan vastakohta, ennakolta määrätty DETERMINISMI.
 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet