Astrologian sanakirja

Akseli: Mikä tahansa kartan kahdesta tasosta: AS-MC tai MC-IC -akseli

Askendentti: (Lat. ascendere - nousta) tiettynä hetkenä itäisessä horisontissa nouseva kohta eläinrataan. AS tai ASC. Ihmisen ulkoinen persoonallisuus, naamio.

Aspekti: (lat. aspectus - näkökulma) kahden taivaankappaleen välinen kulmasuhde.

Astro*karto*grafia: 1960-luvulla syntynyt uusi menetelmä, jolla voi sijoittaa planeettojen nousut, laskut ja kulminaatiot maapallon pinnalle.

Astrologia: Esoteerinen oppi. Auringon, Kuun ja aurinkokuntamme planeettojen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja liikkeeseen.

Deklinaatio: Taivaankappaleen poikkeama ekvaattorilta pohjoiseen N tai etelään S. Jos kaksi planeettaa ovat deklinaatioiltaan samoissa asteissa esim. N 6.37° ja N 7.03°, tällaista kutsutaan paralleeliksi. Se on vaikutukseltaan lähes konjunktio. Aspektit yleensä mitataan pituusasteissa, paralleelit leveysasteissa.

Deskendentti(DC): (lat. descendere - laskeutua korkealta) tiettynä hetkenä läntisessä horisontissa laskeva kohta eläinrataa, DC. Ihmisen "toinen puolisko", joka ilmenee ihmissuhteiden kautta. Toisiin ihmisiin heijastettuja ominaisuuksiamme.

DET: (Daylight European Time) Kesäaikaa kuvaava termi, jolloin Itä-Euroopan aika on kolme tuntia edellä Englannin aikaa.

Ekliptika: (kreik. Ekleipein - olla ilmestymättä) eläinradan vyöhykkeen keskikohta, jossa Kuun ja Auringon kohtaaminen synnyttää auringonpimennyksen - siitä alkuperäinen nimi. Planeetat liikkuvaat ekliptikaa pitkin varsin säännöllisesti.

Ekvaattori: (lat. aequator - tasoittaja) maapallon ekvaattori on suuri ympyrä, joka on suorassa kumassa maan napoihin. Taivaanekvaattori on taivaalle heijastettu maan ekvaattoria vastaava taso.

Eläinrata: (kreik. Kyklos zodiakos - eläinten piiri) Vuoden kierron 12 symbolista vaihetta Auringon ja planeettojen näennäinen rata. Eläinradan keskus on ekliptika.

Eläinradan merkki: 30 asteen suuruinen osa, sektori, viipale - tai paremminkin vaihe - eläinradan kokonaiskierrossa.

Ennakointi: Astrologiassa on useita ajallisia menetelmiä, joilla voi tutkia mitä muutoksia tapahtuu omassa elämässä. Tällaisia menetelmiä ovaat mm. progressiot, transiitit, aurinko- ja kuupaluut, ikäkaarimenetelmät jne.

GMT: (Greenwich Mean Time) Universaaliaika nollameridiaanilla. Greenwich on pieni kaupunki Lontoon lähellä, jonka vanhan observatorion perustus valettiin astrologisesti valittuna ajankohtana.

Horoskooppi: (kreik. Hora - tunti, skopos - alue, laajuus) alkuperäinen nimi astrologiselle kartalle. Kaksiulotteinen kaavio syntymähetken aikana vallinneesta aurinkokunnan jäsenten asemasta maapallon tietystä kohdasta katsottuna.

Inum Coeli (IC): (lat. - taivaan alin kohta) syntymäpaikan meridiaanin alin kohta IC - 4. huoneen kärki. Ihmisen yksityiselämä, perhe, koti, juuret, psyyken sisäisyys.

Keskitaivas (lat. taivaan keskikohta) syntymäpaikan meridiaanin kulminaatio, MC, 10. huoneen kärki: Ihmisen korkeimmat pyrkimykset ja saavutukset; ura ja ammattisaaavutukset ja asema maallisissa järjestelmissä ja yhteiskunnassa.

Konstellaatio: (lat. tähtiryhmä) kiintotähtien muodostama kuvio, joille annettiin Kreikassa ja muualla eläinten nimiä ja mytologisia nimiä; erotettava eläinradan merkeistä. Konstellaatiot liikkuvat kevätpäivän tasauksen mukana taaksepäin (Oinaasta Kaloihin jne.) mutta merkit ovat pysyviä alkaen 0 astetta Oinasta.

Kulma: Mikä tahansa kartan akselin pää eli AS ja DC, MC ja IC.

Kulmahuone: 1. 4. 7. ja 10. huone.

Latitudi: Taivaankappaleen asema ekliptikalta pohjoiseen (N) tai etelään (S).

Lunaatio: (lat. luna - kuu) kerran 29.5 vrk tapahtuva uusikuu, eli Auringon ja Kuun konjunktio. Lunaatio Kuun solmujen lähellä tuottaa pimennyksen. Uusikuu merkitsee auringonpimennystä ja täysikuu solmujen lähellä kuunpimennystä.

Medium Coeli (MC): (lat. taivaan keskikohta) syntymäpaikan meridiaanin kulminaatio, MC, 10. huoneen kärki. Ihmisen korkeimmat pyrkimykset ja saavutukset; ura ja ammattisaaavutukset ja asema maallisissa järjestelmissä ja yhteiskunnassa.

Meridiaani: (lat.meridien - keskipäivä) Suuri ympyrä joka kulkee horisontin itä- ja länsipisteiden sekä Zeniitin ja Nadiirin kautta.

Meridiaanin kulminaatio: Ekliptikan korkein kohta taivaalla; usein käytetty nimeä "keskitaivas", joka on epätarkka nimitys.

Nadiiri: Ekvaattorin etelänapa

Neliö: Kaksi planeettaa 90 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Onnenpiste: Onnenpiste eli Pars Fortuna on matemaattinen piste, joka yleensä lasketaan niin, että askentin pituusasteeseen lisätään Kuun vastaava ja vähennetään Auringon pituus. Onnenpiste symboloi ihmisen perusolemuksen mahdollisuutta harmoniaan, vaivattomaan itsetoteutukseen ja "onnen" kokemiseen sitä kautta.

Presessio: (lat. praeccessus - kirjaimellisesti: ennen pysähtymistä). Konstellaatioihin perustuva kevätpäivän tasauspisteen siirtyminen taaksepäin eläinradalla. Nykyisin kalojen ja Vesimiehen rajoilla.

Proggressio: (lat. progressus - edetä) Edistysmenetelmä, joka perustuu symboliseen aikamittaan (esim. 1 vrk=1 vuosi), joka vastaa ihmisen kehitysrytmiä.

Radix: (lat. - juuri) Syntymäkarttaa on sanottu radix-kartaksi erotuksena progressiokartoista ym.

Rektasensio: (lat. - suora nousu) Maantieteellistä pituutta vastaava taivaanpallon pituusmitta, joka ilmoittaa kuinka kaukana taivaankapale on sovitusta 0-pisteestä taivaanekvaattorilla. R.A = Right Ascension.

Solmut: Kaksi planeettaa 30 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Transiitti: (lat. transitus - ylitys) Planeetan nykyinen vaihtuva asema taivaalla verrattuna syntymäkartan planeetta-asemiin. Transiitit ovat lyhytaikaisia (Kuu, Aurinko, Merkurius,Venus, Mars) tai pitkäaikaisia (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ja Pluto). Yleensä jälkimmäiset kiinnostavat astrologeja.

Tähtiaika: Sovitun tähden ylitys tietyn maapallon paikan yli. Tähtivuorokausi on 24 tuntia 3 min. 56 sek. Tähtivuosi on 365.25636 vrk.

Vertex: VX tai VTX. Uusi kulma kuten AS tai MC. Teknisesti ensivertikaalin ja eklipitikan leikkauskohta lännessä. Vertexin vastapäätä on antivertex, AVX. Vertexin sanotaan heijastavan ihmisen roolista siivilöityviä ominaisuuksia, jotka paljastuvat parhaiten vasta kun henkilön saavutuksia on ollut aika käsitellä - yleensä vasta kuoleman jälkeen.

Vyöhykeaika eli standardiaika: Tietyssä maassa tai laajalla alueella vallitseva aikajärjestelmä. Järjestelmän perusta on Greenwichin nollameridiaani, josta itään aikaero kasvaa tunnilla 15Ò maantieteellistä leveyttä kohti ja vähenee saman verran länteen mentäessä. Suomen vyöhykeaika on kaksi tuntia UT:n edellä, kesäaikana kolme tuntia.

Zeniitti: Ekvaattorin pohjoisnapa
 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet