Lilan kolumni

Valitse haluttu aihe alta:


Lotto vetämään?

Tutkielma lottovoittajista
Lotossa on nähty useinkin huimiksi kohoavia päävoittoja ja näin vuoden 2013 alkuun osuu jälleen kaikkien aikojen suurin potti. Harvoja onni potkaisee, mutta potkaisee kuitenkin joitakin. Entä näkyisikö arpaonni astrologiselta syntymäkartalta tai transiiteista?

Olen tehnyt pienimuotoisen analyysin 25 lottovoittajasta, joiden ansaitsemat summat vaihtelevat muutamasta tonnista yli 100 miljoonaan euroon. Aineisto on Astrodatabankista, julkisesta karttapankista, joka sisältää paitsi erilaisten julkisuuden henkilöiden karttoja, myös erilaisia mielenkiintoisia karttoja tutkimuskäyttöön. Lottovoittajistakin löytyi siis oma kategoria.

Alla olevassa tekstissä on ehkä harjaantumattomalle outoja termejä. Selvitän niitä hieman, ennen kuin menen asiaan.

Kullakin eläinradan merkillä on oma hallitsijaplaneettansa. Oinaalla se on Mars, Härällä ja Vaa´alla Venus, Kaksosella ja Neitsyellä Merkurius, Ravulla Kuu, Leijonalla Aurinko, Skorpionilla Pluto, Kauriilla Saturnus, Vesimiehellä Uranus ja Kaloilla Neptunus.

Syntymäkartta sisältää eläinradan merkkien lisäksi 12 huonetta sisältävän järjestelmän, joka määräytyy tarkan syntymäajan perusteella. Ensimmäisen huoneen alkukohta eli kärki on sama asia kuin nousumerkki. Jokaisella huoneella on oma symboliikkansa ja ne kuvastavat elämänalueita, jotka muodostuvat kartan haltijalla tärkeiksi. Vaikka jokin huone olisi tyhjäkin, sen hallitsijaplaneetta voi silti olla tärkeässä asemassa ja siksi se pitää huomioida tulkinnoissa. Otetaan esimerkki lottovoittajista: jos lottovoittajan 2. huone alkoi Kauriista, niin silloin 2. huoneen hallitsijaplaneetta oli Saturnus. Tämän planeetan sijainnin merkissä ja huoneessa tarkistin jokaiselta voittajalta. Pienessä tutkielmassani tarkistin lottovoittajien henkilökohtaisten (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars) ja sosiaalisten planeettojen (Jupiter ja Saturnus) merkki- ja huonesijainnit sekä Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton huonesijainnin. Koska kyse on rahapeleistä, niin tarkastelin huolellisemmin niitä symboloivia huoneita, joista 2. huone liitetään monen muun asian ohella rahaan ja 5. huone peleihin.


Kuvassa yksi aineiston lottovoittajista. Onni potkaisi tätä ranskalaissyntyistä miestä 18.3.2000, jolloin hän voitti 2 miljoonaa dollaria australialaisessa lotossa. Tätä ennen hän oli lotonnut noin vuoden voittaen useita pienempiä palkintoja. Kuvan henkilöllä sekä toisen että viidennen huoneen hallitsija sijaitsee yhdeksännessä huoneessa. Kuu, Jupiter ja Pluto ovat samanlaisissa asemissa kuin monilla muillakin aineiston lottovoittajilla.

Tulokset
Aineistossa oli muita enemmän Aurinko-Kaksosia sekä Venus- ja Mars-Rapuja. Venus viihtyi hyvin myös Jousimiehessä, Mars Oinaassa ja Kaksosissa. Tällä aineistolla on vaikea sanoa, ovatko Kaksoset todella muita onnekkaampia, vai johtuuko onnekkuus ajankohdan transiiteista vai onko kyseessä pelkkä aineistosta johtuva vääristymä. Voittoja osui kuitenkin kaikille Aurinkomerkeille, vaikka Kaksoset oli runsaslukuisin. Mars viihtyi selvästi parhaiten huoneissa 2 ja 5, Kuu huoneessa 2. Muiden henkilökohtaisten planeettojen kohdalla ei voinut nähdä suosikkihuonetta. Kuu- ja Merkurius -merkeissä oli sen verran hajontaa, ettei näiden planeettojen kohdalla voi sanoa jonkun merkin olevan muita suosiollisempi.

2. huoneen kärki oli melko tasapuolisesti eri merkeissä, mutta Vaa´assa vähän muita useammin. Tietyt nousumerkit ovat pohjoisilla leveysasteilla muita yleisempiä ja Vaa´ankin yleisyys voi liittyä ihan luonnollisiin asioihin. Toisen huoneen hallitsijaplaneetat sijoittuivat sitten hieman epätasaisemmin: peräti kuudella (6/25) se oli Ravussa. Toiseksi yleisin sijainti oli Kaksoset (4 kpl). Muissa merkeissä toisen huoneen hallitsija sijaitsi hajanaisesti. Toisen huoneen hallitsijaplaneetta suosi selvästi 9. huonetta (6 kpl), kun muihin huoneisiin osui lähinnä hajakappaleita. Tarkastelin myös toisessa huoneessa sijaitsevat planeettoja. Yleisimmin tästä huoneesta löytyi Kuu (6 kpl) tai Mars (4 kpl). Yhdellätoista – lähes puolella - ei ollut kuitenkaan yhtään planeettaa tässä huoneessa.

5. huoneen kärki saattoi olla missä tahansa merkissä, mutta kuten toisen huoneen kohdalla sen hallitsija löytyi yleisimmin Ravusta (5kpl). Hallitsija oli myös melko usein Oinaassa (4 kpl) tai Vaa´assa (4 kpl), muissa merkeissä hajanaisesti. 5. huoneen hallitsijan huonesijainti oli yleisimmin 11 (5 kpl) tai 7 (4 kpl). Kenelläkään 5. huoneen hallitsija ei ollut 6. tai 12. huoneessa. Yleisin planeettalöydös 5. huoneesta oli Kuun yläsolmu (7 kpl), Mars (4 kpl), Uranus (3 kpl) tai Merkurius (3 kpl). Kahdeksalla lottovoittajalla viides huone oli tyhjä.

Jupiter mielletään onnekkaaksi planeetaksi ja sen voisi kuvitella olevan merkittävässä asemassa lottovoittajien kartoilla. Jupiter näytti viihtyvän Ravussa, ihan kuten Venus, Mars sekä 2. ja 5. huoneen hallitsijatkin. Viidellä lottovoittajalla Jupiter oli tässä merkissä. Yhtä usein Jupiter oli myös Neitsyessä, muissa hajanaisesti. Rapu-vaikutusta korosti Jupiterin kohdalla vielä se, että se viihtyi lottovoittajien kartalla parhaiten Ravun merkkiä vastaavassa huoneessa 4 (5 kpl). Pelejä symboloivassa 5. huoneessa se ei ollut kellään.

Pluto on taloudellisten äärimmäisyyksien planeetta ja tarkastin senkin huonesijainnit. Selvät kasaumat tulivat huoneisiin 7, 1 ja 9 - tässä järjestyksessä. Uranus ei vakuuttanut arpaonnen suhteen, niin tasapuolisesti se löytyi eri huoneista. Samanlainen tasajako oli myös Saturnuksen ja Neptunuksen kohdalla. Sen sijaan Kuun yläsolmun sijainti 5. huoneessa taitaa olla kaikkein vahvin löydös koko aineistossa. Merkkisijaintinsa puolesta se viihtyi parhaiten Oinaassa, Kaloissa, Vesimiehessä tai Kauriissa.

Eli Rapu-vaikutus nousee aika vahvaksi tässä aineistossa:
- 2. ja 5. huoneen hallitsija usein Ravussa -Venus ja Mars usein Ravussa -Ravun hallitsijaplaneetta Kuu oli usein 2. huoneessa -Jupiter usein Ravussa tai 4. huoneessa.

Näiden lisäksi vahvoja indikaattoreita olivat:
-2. huoneen hallitsijan sijainti 9. huoneessa -5. huoneen hallitsijan sijainti 11. huoneessa - Jupiterin sijainti Neitsyessä - Pluton sijainti huoneissa 1, 7 ja 9 - Kuun yläsolmun sijainti 5. huoneessa. - Mars 2. tai 5. huoneessa

Voittoajankohdan transiitit
Transiitilla tarkoitetaan jonkun ajankohdan planeettojen aseman vertailua syntymäkarttaan. Transiitteja voidaan tarkastella takaperoisesti menneisyyteen tai tarkastella tulevaisuutta. Transiittien tarkastelu on yksi ennustavan astrologian perusmenetelmistä. Menneisyyden tarkastelu on hyvin opettavaista - siinä oppii, kuinka mikäkin planeetta vaikuttaa elämän tapahtumiin, sen nousuihin ja laskuihin. Tässäkin tutkimuksessa meillä on mahdollisuus tarkastella transiittien kautta asioita, jotka ovat jo tapahtuneet.

En tarkistanut kaikkien aineston henkilöiden voittoajankohdan transiitteja, mutta kourallisen kuitenkin. Transitoivan Pluton osuus näytti suurelta tässä aineistossa, esim. Pluton joku kulma Jupiterille löytyi puolelta lottovoiton osuessa kohdalle. Usein vielä Uranus, Jupiter tai Saturnus tekivät samanaikaisesti Pluton kanssa jotakin kulmaa Jupiterille, jolloin viimeksi mainittu planeetta oli voimakkaasti aktivoitu lottovoiton aikaan. Jupiter ei ollut kuitenkaan ainoa transiittia vastaanottava planeetta lottovoiton aikaan, Pluton kulma 2. huoneen hallitsijalle, Auringolle, nousumerkille tai Venukselle löytyi myös muutamalta. Pluton vaikutusta ei ainakaan astrologi hämmästele, se on symboliikaltaan äärimmäinen ja vaikka se voi liittyä esim. psykologisiin kriiseihin, valtataisteluihin tai vaikka lasten syntymään, on sillä myös taloudelliset vaikutuksensa. Pluto vie suuriin rikkauksiin tai vararikkoon, keskinkertaisuus ei ole sitä varten.

Saturnuskin oli joillakin vastoin perinteisiä tulkintoja onnen planeetta, esim. viime elokuussa voitettiin 148 miljoonaa euroa Saturnuksen tehdessä samanaikaisesti yhtymää voittajan syntymäkartan Venukselle, kolmiota Kuulle, kolmiota Marsille ja sekstiiliä Merkuriukselle. Muut planeetat eivät tehneet merkittäviä transiitteja voittohetkellä. Yhdellä tv-visailun voittajalla ei ollut mitään muuta kuin Jupiterin sekstiili Marsille, siinä kaikki.

Vaikka Jupiter oli hyvin esille transiittia vastaanottavana planeettana, niin transittia tekevänä planeettana se ei ollut kovinkaan hallitseva. Yhdella se teki sekstiilin Marsille, yhdellä yhtymän 5. huoneen hallitsijalle ja viisiön Kuulle ja yhdellä neliön itselleen. Ensin mainittua lukuunottamatta näillä oli kuitenkin myös muita transiitteja päällä. Löytyipä yhdeltä Neptunus-transiittikin lottovoiton aikaan, kolmio Kuulle. Aika vähän Neptunuksella kuitenkin näytti olevan lottovoittojen kanssa tekemistä.

Tätä aineistoa voisi tutkia vielä pidemmällekin, kaikki arpaonnelle altistavat tekijät eivät varmasti tulleet esiin ja kun saatavilla oleva aineisto ei ollut suuren suuri, niin sattumallakin voi olla paljon osuutta siinä, miten planeetat olivat jakautuneet kartalle. Suurempi aineisto osoittaisi, kuinka luotettavia tämän pienen tutkielman tulokset lopulta olivat.

Tähtimerkit penkkiurheilijoina

Olympialaiset alkavat jälleen ja eri horoskooppien edustajat vetäytyvät television ääreen – vai vetäytyvätkö? Ja mitä sieltä töllöstä katsotaan, jos katsotaan.

Oinas
Oinas on urheiluhullu. Hän katsoo urheilua mieluiten äänekkäiden merkkitovereidensa kanssa jossain urheiluhenkisessä ravintolassa. Suomi-paidat ovat päällä ja olutta kuluu enemmän kuin tarpeeksi. Puoliso ja lapset unohtuvat Olympialaisten ajaksi. Oinas seuraa erityisesti yksilölajeja, mm. pikajuoksua, mutta kyllä kaikki kamppailulajitkin saavat hänen silmänsä kiilumaan. Oinaan huulilta kuullaankin usein ”Rökitä se” –huudahdus samalla kun hän huitoo nyrkkejään ilmassa sanojensa vakuudeksi.

Härkä
”Ei voisi vähempää kiinnostaa”, toteaa Härkä, kun kuulee uutisia jostain urheilukilpailuista. Hän seuraa kuitenkin sivusilmältä kaikkia sellaisia lajeja, joissa vilahtaa kauniita miehiä tai naisia. Kyllä silmänruoka kelpaa Härälle paremmin kuin hyvin ja hän saattaa haaveilla pienestä lemmentuokiosta hyvin muodostuneen lihaskimpun kanssa. Hän saattaa myös laittaa muutaman lantin voittajaveikkaukseen ja voittaa yleensä, vaikkei tietäisi urheilijoiden taustoista mitään.

Kaksoset
Kaksonenkin viihtyy television ääressä Olympiakisojen aikoihin. Häntä ei kiinnosta juurikaan lajit, joissa kierretään mahdollisimman nopeasti ympyrää, mutta kun puhutaan peleistä, joissa vaaditaan älyä ja strategista silmää, niin johan Kaksonenkin valpastuu. Jos shakki tai snooker olisivat olympialajeja, niin Kaksonen tuijottaisi niitä herkeämättä ja tekisi mielessään siirtoja kotisohvalta käsin. Nyt hän tyytyy tennikseen, sulkapalloon ja ehkä joukkuelajeihinkin, vaikka kaksinkamppailut ovat hänestä huomattavasti mielenkiintoisempia. Kaveripiirissä Kaksonen nauttii suurta suosiota selostajantaitojensa takia. Hauskimmat kommentit ja veikeimmät sanaleikit ovat taatusti tämän merkin lausumia.

Rapu
Rapu ei kuulu kaikkein innokkaimpien urheiluhullujen joukkoon, mutta kyllä hän huomioi perheenjäsenet kantamalla näille syötävää ja juotavaa määräajoin, eihän sieltä telkkarin ääreltä voi kesken tilanteen lähteä minnekään. Rapua koskettaa kuitenkin sydänjuuria myöten Maamme-laulun kuuleminen. Hän soisi kuulevansa sen mahdollisimman monta kertaa näidenkin kisojen aikana. Onnen kyyneleet ovat parhaita kyyneleitä. Jos kansallislaulua ei kuulla, niin hän katsoo mielellään menneiden aikojen kisoja, jolloin suomalaisetkin niissä pärjäsivät.

Leijona
Leijona janoaa Olympiakisoista kultaa ja kunniaa ja hänen sydäntään lämmittävät sankaritarinat. Kaikkein mieluiten hän taistelisi itse Olympiakullasta, mutta pikkuvammojen takia hän jäi kisakoneen ulkopuolelle. Tai näin hän ainakin selittää kavereilleen, joista jotkut uskovat Leijonan selitykset, jotkut eivät. Koska Leijona on pakottavista syistä estynyt itse osallistumasta kisoihin, hän viihdyttää itseään vedonlyönnillä. Leijona on kuitenkin aina pelimies ja jos hän saa edes tällä tavoin kokea henkilökohtaista voitonhuumaa, niin se hänelle sallittakoon.

Neitsyt
Neitsytkin kuuluu niihin tähtimerkkeihin, jotka seuraavat Olympialaisia hyvin kiinnostuneina. Hän ei kuitenkaan remua ja metelöi, vaan analysoi ja selostaa joka suoritusta kaikille, jotka tahtovat häntä kuunnella. Hänellä on paljon nippelitietoa suosikkiurheilijoistaan ja –lajeistaan ja jos joku on kiinnostunut niin tuoreista kuin vanhoistakin urheilutilastoista, kannattaa kääntyä Neitsyen puoleen. Neitsyen tiedoista on hyötyä vedonlyönnissä ja näitä tietoja hyödyntävät erityisesti Leijonat. Neitsyt on myös hyvin perillä doping-uutisista ja näitä asioita hän pui perusteellisesti Skorpionien kanssa.

Vaaka
Vaaka ei ole tähtitaivaan suurimpia urheiluhulluja, mutta hän saattaa liittyä Härän seuraan silmäilemään kauniita naisia ja komeita miehiä. Vaaka on myös hyvin kiinnostunut tuomareiden toiminnasta ja miettii usein, onko heidän toimintansa oikeudenmukaisia ja tasapuolisia. Hän voi nauttia yllättävänkin paljonkin esimerkiksi voimistelusta, tenniksestä, taitouinnista tai uimahypyistä, niissä kun yhdistyvät esteettisyys, taituruus ja urheilullisuus harmoniseksi kokonaisuudeksi. Ja jos urheilija on vielä hyvätapainen ja –hermoinen, niin Vaa´an hattu nousee korkealle. Brutaaleja urheilijoita Vaaka kauhistelee, vaikka on jollain perverssillä tavalla kiinnostunut myös raaemmista lajeista, esim. nyrkkeilystä tai painonnostosta.

Skorpioni
Skorpioni on perehtynyt syvällisesti suosikkilajeihinsa ja niiden edustajiin jo kauan ennen Olympialaisia. Hän tuijottaa todennäköisesti intensiivisimmin nyrkkeilyä ja itämaisia kamppailulajeja. Myös muut äärimmäistä ponnistusta ja vahvuutta vaativat lajit tuntuvat Skorpionista kiehtovilta. Ja jos kisoissa on dramatiikkaa, aina parempi. Hän kuitenkin on erinomaisen hyvin perillä urheilun pimeästä puolesta – dopingista, eikä hän oikeastaan usko, että yksikään voitto olisi saavutettu puhtain keinoin. Synkeitä skenaarioita urheilun likaisuudesta ja epäreiluudesta hän maalailee yhdessä Neitsyen kanssa. Tämä ei kuitenkaan estä häntä olemasta yksi kisojen omistautuneimmista seuraajista.

Jousimies
Jousimies kuuluu urheiluhullujen suureen klaaniin. Hän on kiinnostunut erityisesti jalkapallosta ja hevosurheilusta. Mutta tietysti myös erilaiset heittolajit ja ammunta kuuluvat hänen seurantalistalleen. Tai oikeastaan kaikki urheilulajit ovat tosi kiinnostavia! Jousimies ei kuitenkaan istu mielellään television äärellä. Hänellä on liput paikan päälle ja koskapa on kuuluisa onnestaan, saa vielä hyvät paikat katsomoon lempilajejaan seuraamaan. Katsomosta käsin hän virittelee aaltoja, kannustushuutoja ynnä muuta mukavaa koko maailman huviksi.

Kauris
Kauriskin nauliutuu TV:n ääreen Olympialaisten aikaan ja hän on tutkinut tarkkaan jo etukäteen suosikkilajiensa kilpailijoiden taustatiedot ja on järjestänyt päiväohjelmansa uusiksi, jotta olisi aina paikalla, kun jotakin mielenkiintoista tapahtuu kisa-areenoilla. Eniten häntä kiinnostavat kestävyyslajit ja Kauris muistelee hieman haikeudella aikoja, jolloin suomalaisetkin pärjäsivät hyvin pitkien matkojen juoksuissa. Hän selostaa mielellään asiantuntevan viileään tyyliin urheilusuorituksia läheisilleen, mutta saattaapa joutua yllättävästi isänmaallisen tunnekuohun valtaan, jos suomalaisurheilijalle käy hyvin tai huonosti. Kauris ei jäyhänä merkkinä itke usein, mutta urheilu saattaa kirvoittaa kyyneleet silmiin.

Vesimies
Vesimies ja urheilu: siinäpä vasta eriskummallinen yhdistelmä. Talven kylmimpään aikaan syntynyt merkki saattaa seurata talviolympialaisista taitoluistelua tai lumilautailua uutuudenviehätyksen takia, mutta kesäolympialaisia hän seuraa ehkä vain sen takia, että saisi hengailla jostain järkevästä syystä kavereiden kanssa. Jos hän jotenkin osallistuu muiden urheiluintoon, niin ehkä hän etsii tuoreimmat uutiset netistä muiden iloksi. Mutta oikeasti hän seuraa netistä astrologiaa tai ufojuttuja ja seuraa urheilu-uutisia vain näön vuoksi. Kaikkeen sitä ryhtyykin kavereiden takia!

Kalat
Kalalla on oma tapansa nauttia urheilusta. Hän pistää television auki, hakee hieman viiniä ja asettuu sohvalle makuuasentoon. Kisojen alkaessa silmäluomet painautuvat väkisin kiinni ja näin Kalat saa nauttia erinomaisista päiväunista koko Olympialaisten ajan. Unissaan hän on itse purjehduskilpailuissa ja voittaa kultaa uinnista. Herätessään hän havaitsee olevansa edelleen sohvalla ja pettyy hieman siitä, että unet eivät olleetkaan totta. Sitten hän kääntää kylkeään ja jatkaa makoisia päiväuniaan.

Astrologisia ihmissuhdekokemuksia yleisesti

Kokemuksen rintaääni on äänistä parhain, eli oikeiden ihmisten astrologisia parisuhdekokemuksia. Koska perinteinen länsimainen astrologia perustuu sekä planeettojen asemaan että kokemukseen, niin ainakin itse pidän hyvin tärkeänä ihmisten antamia kuvauksia niin omasta kuin lähimmäistensä luonteenpiirteistä ja kiinnostuksen kohteista. Teoria ja käytäntö eivät saa olla liian kaukana toisistaan. Poimin kahdelta keskustelupalstalta ja oman karttapankin uumenista oikeiden ihmisten omakohtaisia kokemuksia eri tähtimerkkien välisistä parisuhteista. Kaikista mahdollisista yhdistelmistä löytyi ainakin yksi esimerkki, joitakin yhdistelmiä vatvottiin useissakin ketjuissa. Tässä artikkelissa käytetään elementtijaottelua, joten selvyyden vuoksi tässä on aluksi pieni tietoisku kunkin merkin elementeistä ja laaduista sekä klassisen astrologian kuvaamasta yhteensopivuudesta muiden merkkien kanssa.
Oinas: tulielementti, johtava laatu
Härkä: maaelementti, kiinteä laatu
Kaksoset. ilmaelementti, muuttuva laatu
Rapu: vesielementti, johtava laatu
Leijona: tulielementti, kiinteä laatu
Neitsyt: maaelementti, muuttuva laatu
Vaaka: ilmaelementti, johtava laatu
Skorpioni: vesielementti, kiinteä laatu
Jousimies: tulielementti, muuttuva laatu
Kauris: maaelementti, johtava laatu
Vesimies: ilmaelementti, kiinteä laatu
Kalat: vesielementti, muuttuva laatua
Lisäksi merkit jaetaan kahteen polariteettiin, maskuliiniseen ja feminiiniseen. Maskuliinisia merkkejä ovat tuli- ja ilmaelementin edustajat, feminiinisiä merkkejä ilma- ja vesielementin edustajat.

Perinteisesti ajatellaan, että yhteen sopivat parhaiten samaan polariteettiin kuuluvat merkit, tuli tulen, ilma ilman ja tuli ilman kanssa. Samoin hyviä yhdistelmiä muodostaisivat maa maan, vesi veden ja maa veden kanssa. Erityisen vetovoimaisiksi, mutta myös hieman hankaliksi on klassisessa mielessä ajateltu vastamerkkien liittoja. Vastamerkkejä ovat Oinas ja Vaaka, Härkä ja Skorpioni, Kaksoset ja Jousimies, Rapu ja Kauris, Leijona ja Vesimies sekä Neitsyt ja Kalat. Hiertävämpiä ja klassisessa mielessä epäsopivia yhdistelmiä ovat eri polariteetin, eli tulen ja maan, tulen ja veden, ilman ja maan sekä ilman ja veden väliset liitot. Näissäkin tapauksissa Aurinkojen osuessa neliömerkkehin, laatu on sama, muissa tapauksissa niin elementeissä ja laaduissa ei ole mitään yhteistä. Neliömerkkejä ovat Oinas-Rapu, Oinas-Kauris, Härkä-Leijona, Härkä-Vesimies, Kaksoset-Neitsyt, Kaksoset-Kalat, Rapu-Vaaka, Leijona-Skorpioni, Neitsyt-Jousimies, Vaaka-Kauris, Skorpioni-Vesimies sekä Jousimies-Kalat.

"Yhteensopivat"

Otetaan ensin tarkasteluun saman merkin edustajat. Nämähän kuuluvat automaattisesti samaan elementtiin ja samaan laatuun. Näistä löytyi melko vähän esimerkkejä, joten tuntumaksi jäi, että vaikka hengenheimolaisuutta olisi kovastikin, niin syystä tai toisesta suhdetta vain ei synny. Joitakin ärsytti liiallinen samanlaisuus, tai samanlaisuus oli vain epäkiihottavaa. Onnistuneimmat pariskunnat olivat muodostaneet keskenään Härät, Kaksoset, Ravut, Skorpionit ja Vesimiehet. Oinaiden liittoa vaivasi puhumattomuus, Leijonien uskottomuus, Neitsyiden arvostelu, Kalojen epäkäytännöllisyys ja muissa maissa liitely. Vaa´at eivät tahtoneet päästä jahkailun vuoksi suhteessa alkua pidemmälle ja Kauriit karttoivat toisiaan. Jousimiehet viihtyvät hyvin toistensa seurassa kaverimielessä ja saattoivat olla toisiinsa hyvin ihastuneitakin, mutta varsinaisista suhteista ei löytynyt esimerkkejä.

Tulimerkit kokivat toisensa seuraavanlaisesti: Oinas-Leijona -suhteessa rätisee ja räiskyy ja huumorikin on kohdillaan. Ongelmana voi olla valtataistelu, kumpikin haluaa määrätä kaapin paikan. Oinas-Jousimies –suhteessa Oinas koki Jousimiehen liian levottomaksi, eikä uskottomuuskaan parantanut asiaa. Leijona-Jousimies –yhdistelmässä pärjäillään, joskin sanaharkat ovat välillä melkoisia. Toisessa esimerkissä alun kiihkeän alun jälkeen Leijona keskittyi enemmän tietokonepeleihin kuin parisuhteeseen.

Ilmamerkkien elämä oli taas tällaista: Kaksosten ja Vaakojen suhde vaikutti hyvinkin harmoniselta ja eroottiselta, jopa romanttiselta, mutta uskottomuus molemmin puolin on lopulta hajottanut suhteet. Kaksosten ja Vesimiesten liitto tuntuu olevan yksi onnistuneimpia, heillä on keskenään hauskaa, elämässä on vaihtelua ja he osaavat antaa toisilleen riittävästi tilaa. Vaa´at saattoivat kokea Vesimiehen hieman etäiseksi, mutta jos tottuivat tämän omituisiin "singahteluihin", niin suhde on ihan hyvä. Joku koki tämän yhdistelmän jopa tylsäksi.

Maamerkkien suhteista kerrotaan seuraavaa: Ensinnäkin on mainittava, että oli kohtuullisen vaikeaa löytää esimerkkejä Neitsyistä muiden maamerkkien kanssa. Härän kanssa Neitsyt pärjää, kunhan tottuu tämän hitauteen ja nautinnonhaluun. Kauriiden kanssa Neitsyiden suhde tuntuu ajautuvan melko nopeasti sisar-veli-linjalle, intohimo katoaa hyvin nopeasti. Härät ja Kauriit tuntevat kovastikin vetoa toisiinsa ja voivat saada aikaiseksi hyvänkin suhteen, vaikka hyvin vaikeakin suhde kuvataan, onhan kumpikin merkki melkoisen jääräpäinen. Kauris pitää Härän intohimoisuudesta ja ruuanlaittotaidoista, Härkä Kauriin turvallisuudesta. Yleisesti ottaen Kaurista pidetään kuitenkin vaikeaselkoisena nimenomaisesti tunne-elämältään. Härkää taas kehutaan yleisesti hyvin intohimoiseksi rakastajaksi.

Vesimerkit muodostavat keskenään seuraavanlaisia suhteita: Rapu ja Skorpioni sopivat aluksi hyvin yhteen, mutta puhumattomuus ja mykkäkoulut ovat yleinen ongelma. Ravulla ja Kalalla asiat tuntuvat sen sijaan soljuvan mukavasti eteenpäin, eritoten sitten, kun luottamus on saavutettu. Kalat ja Skorpioni –suhteessa pelataan paljon vaistolla ja vaikka yhteys on voimakas, Skorpioni voi olla Kalalle turhan hallitseva ja raadollinenkin kumppani. Suhde toimii niin kauan, kun Kalat mukautuu Skorpionin tahtoon ja kun lakkaa mukautumasta, niin Skorpioni saa vain ihmetellä, minne se niin kiltti ihminen oikein liukenikaan hänen elämästään.

Vastamerkkien välillä kerrotaan olevan erityistä vetovoimaa, mutta kuinka tämä toteutui käytännössä? Eniten hehkutusta sai Kauriin ja Ravun sekä Leijonan ja Vesimiehen välinen suhde, vaikkakin viimeksi mainittuun yhdistelmään löytyi myös yksi rasittava vuoristoratasuhde. Härät ja Skorpionit viihtyvät hyvin sängyssä, mutta muuten ovat kaikesta eri mieltä, kuten myös Oinas ja Vaaka. Kaksosten ja Jousimiehen suhteesta ei kipinöitä puutu, mutta suhde on päättynyt joko katastrofiin tai sitten maantieteelliseen etäisyyteen. Tosin onnistunutkin liitto löytyy tästä yhdistelmästä, kun osapuolet reissaavat yhdessä. Neitsyet ja Kalat vetävät ensin toisiaan puoleensa magneetin lailla, mutta alkavat sitten hylkiä toisiaan. Toinen on vain liian hellyydenkipeä ja herkkä, toinen taas liian analyyttinen, poissaoleva ja viileä.

Tulen ja ilman merkkejä pidetään yleisesti yhteensopivina. Tässä käytännön kokemuksia: Oinas ja Kaksoset ovat muodostaneet pitkiäkin parisuhteita nopean impulsiiviseen tyyliin. Oinas piti taas Vesimiestä hieman vaikeaselkoisena ja etäisenä, mutta suhteet oli saatu toimimaan päivä kerrallaan-tyyliin. Aika tasaisiksi näiden kahden merkin välistä suhdetta kuvattiin. Leijona ja Kaksoset ovat muodostaneet myös onnistuneen parin, vaikka Leijona voi kokea Kaksosen hieman levottomaksi. Eräs Kaksonen koki jopa Leijonan sielunveljekseen, vaikka seurustelu jäikin lyhyeksi. Eräs Vaaka oli niin ikään löytänyt Leijonasta sen oikean, toinen Leijona-Vaaka -suhde taas oli kaikkea muuta kuin harmonista, Vaaka koki Leijonan alistavaksi. Jousimies-Vaaka -suhteesta tuntuu löytyvän älyllisyyttä, huumoria ja kipinää yllin kyllin, tätä yhdistelmää kehutaan kovin. Jousimies-Vesimies yhdistelmä toimii myös, tätä kuvataan kahden sekopään liitoksi, jossa kumpikin vaistomaisesti ymmärtää toisensa tilan tarpeen.

Maan ja veden merkit ovat myös perinteisesti hyvä keskinäinen yhdistelmä. Näin ne toimivat käytännössä: Härkä-Rapu –yhdistelmässä toimivat niin kiihkeä seksi kuin läheisyyskin, Kalat on taas turhan epäkäytännöllinen Härälle ja Härkä liian dominoiva Kalalle. Neitsyen ja Ravun suhde saattaa alussa olla yhtä vatvomista, mutta kun luottamus syntyy, saadaan aikaiseksi ihan hyvä suhde. Rapu saattaa kokea Neitsyen kuitenkin turhan intohimottomaksi, seksiä saisi olla enemmän. Neitsyt-Skorpioni –suhde voi helposti ajautua pikkuasioista riitelyyn, mutta myös hyvin säkenöivä, luova ja tunteikaskin esimerkki löytyy tästä yhdistelmästä. Kauris-Skorpioni –yhdistelmästä löytyi pari vaikeaa esimerkkiä, Skorpioni valitti lähinnä Kauriin omistautumista kaikelle muulle paitsi parisuhteelle. Eräs Kauris-Skorpioni –suhde oli kaatumassa katastrofaalisen huonoon ja vallan välineeksi muodostuneeseen seksielämään. Kauris-Kalat –yhdistelmästä löytyi runsaasti esimerkkejä ja jotkut olivat saaneet suhteen toimimaan vallan mainiosti. Kuitenkin vaikka Kauriit ihailivat Kalojen hellyyttä ja sympaattisuutta, niin he kokivat Kalat usein liian saamattomaksi ja epäkäytännölliseksi. Kaloille taas Kauriiden pihiys tunteiden näyttämisessä oli vaikea asia, mutta eräässä onnistuneessa suhteessa Kauris oli etäinen muille, mutta pystyi läheisyyteen parisuhteessa.

"Epäsopivat"

Tarkastellaan sitten klassisessa mielessä epäsopivia liittoja.

Tulen ja veden yhdistelmistä kerrottiin seuraavaa: Neliömerkeistä Oinas-Rapu yhdistelmä koettiin täysin mahdottomaksi, vaikka aluksi Rapu saattaakin tuntua Oinaalle sopivan mukautuvalta kumppanilta. Totuus paljastuu myöhemmin. Leijona ja Skorpioni –yhdistelmä voi toimia, mikäli kumpikin osaa antaa toiselleen tila ja jättää valtapelit sikseen. Jousimies- Kalat –yhdistelmästä oli useita esimerkkejä, joista puhuttiin enimmäkseen vain hyvää. Intohimoa riittää ja joistakin eroavuuksista huolimatta suhde koettiin tasapainoiseksi.

Muista tuli-vesi –liitoista Oinas-Kalat –yhdistelmä saattoi toimia pitkäänkin, mutta ajan myötä ristiriidat kasvavat hyvinkin suuriksi. Kalat kokee Oinaan aina vain samoista asioista innostuvana ihmisenä, kun hän itse saattaa muuttua iän myötä paljonkin. Oinaan ja Skorpionin liitoissa ajaudutaan hyvin nopeasti taistelupariksi, vaikka intohimo voi ollakin todella suurta. Tästä yhdistelmästä löytyy kuitenkin paljonkin aviopareja. Leijona-Rapu –yhdistelmästä ei ollut montaa esimerkkiä, mutta mikäli Ravun loukkaantumisherkkyydestä päästän jotenkin yli, niin suhde voi toimia, kumpikin on varsin lapsirakas merkki. Leijonien ja Kalojen suhteista oli useita esimerkkejä ja intohimo näyttää olevan tässä yhdistelmässä lähes läkähdyttävää, mutta arkea tämä yhdistelmä ei kestä. Eräs pitkään yhdessä ollut Leijona-Kalat –pari pitivät toisiaan sopivana parina, mutta erosivat lopulta lapsettomuuden takia. Jousimies-Rapu –yhdistelmä toimii jotenkuten, vaikka erimielisyyksiä on paljon. Jousimiehen ja Skorpionin liitoista oli kaikkein vaikeinta löytää ainuttakaan esimerkkiä. Harvoissa esimerkeissä suhteita varjostivat – erikoista sinänsä – Jousimiehen mustasukkaisuus ja huumorintajuttomuus. Eräs pariskunta oli taas sopinut vapaasta suhteesta Jousimiehen vaatimuksesta eikä Skorpioni pistänyt pahakseen. Pitkään jatkuneissa suhteissa luonteen eroavuuksia tasapainottivat yhteiset projektit tai harrastukset, kuten esim. moottoripyöräily.

Tulen ja maan yhdistelmä toimii kertomusten mukaan seuraavanlaisesti: Neliömerkeistä Oinas-Kauris –yhdistelmä on melko onnistunut ja jotkut olivat avioituneet toistensa kanssa. Eniten kehutaan samanlaista huumoria. Kauriilla on kuitenkin ajan kuluessa taipumusta pidättäytyä tunteenosoituksista ja vetäytyä omiin puuhiinsa, joka hämmentää kiivasluontoisempaa Oinasta. Leijonat ja Härät olivat niin ikään onnistuneet muodostamaan avioliittoja, joissa tosin tanner tömisee molempien voimakastahtoisuuden vuoksi, mutta arvatenkin seksi on voimakkaasti yhdistävä tekijä. Jousimies ja Neitsyt onnistuivat muodostamaan lähinnä hauskanpitosuhteita ilman sitoumuksia ja lupauksia. Jos jostain muusta puhuttiin, niin jompikumpi osapuoli pakeni salamana paikalta.

Muista tuli-maa –liitoista kerrottiin seuraavaa: Oinas ja Härkä muodostivat hyvin toimivan yhdistelmän vuoteessa, mutta Oinas kyllästyi melko nopeasti Härän jäyhyyteen ja vähäpuheisuuteen. Oinaan viilettäminen ja impulsiivisuus voivat taas ottaa Härän hermoille. Oinas-Neitsyt –yhdistelmästä oli useita esimerkkejä ja parisuhteet olivat erilaisuudesta huolimatta melkoisen onnistuneita. Oinas pitää Neitsyen viileästä asiallisuudesta ja tyylikkyydestä, ehkä henkisyydestäkin, tämä tasoittaa hänen omaa impulsiivisuuttaan. Neitsyt taas oppii Oinaan kanssa riitelemään. Leijonat ja Neitsyet taas kokivat olevansa täysin eri planeetoilta. Leijonan ja Kauriin suhde voi onnistua, joskin Leijona voi kokea Kauriin hieman ahdistavaksi. Eräs Kauris kehui, että hän voi puhua Leijonan kanssa kaikesta, eikä riitelyäkään tarvitse pelätä ja tämän lisäksi myös fyysinen puoli toimii. Jousimies ja Härkä muodostivat suorastaan koukuttavan seksuaalisia suhteita, mutta muuten samalle aallonpituudelle virittäytyminen vei paljon aikaa. Härän rauhallisuus ja Jousimiehen vipeltäminen ovat toisinaan vaikea yhtälö. Jousimies ja Kauris eivät muodostaneet onnistuneita suhteita, Kauris piti Jousimiehen iloisuutta teennäisenä ja kummallakin on tapana ottaa välillä etäisyyttä niin paljon, että koko suhde kariutuu.

Ilman ja veden yhdistelmät toimivat kokemusten perusteella näin: Neliömerkeistä Kaksonen ja Kalat pariutuivat usein ja olivat päätyneet avioliittoonkin asti. Joillakin seksi oli todella hienoa, joillakin taas todella huonoa, mutta yleensä Kaksosten oli vaikea saada selvää Kalojen mielenliikkeistä ja Kaloja vaivasi Kaksosten epäromanttisuus. Erästä pariskuntaa vaivasi uskollisuudesta huolimatta mustasukkaisuus kummankin värikkään menneisyyden takia. Vaaka ja Rapu olivat niin ikään muodostaneet jopa aviopareja ja eräs Vaaka oli oppinut poistumaan paikalta Ravun mökötysten ja tunteellisten ylilyöntien ajaksi. Riitelyyn hän oli katsonut hyödyttömäksi. Eräs Vaaka piti kuitenkin Rapua roikkujana, josta oli vaikea päästä eroon. Vesimies ja Skorpioni olivat niin ikään muodostaneet jopa aviopareja ja suhteet saattoivat toimia hyvin pitkäänkin, kyseessä on alkuvoimaisen ja älyllisen parin yhdistelmä. Ongelmia ovat aiheuttaneet luottamuspula, mustasukkaisuusleikit ja myöhemmässä vaiheessa vieraantuminen ja rutiiniksi muodostunut seksi.

Muista ilma-vesi –suhteista kokemukset ovat tällaisia: Kaksonen pitää Rapua usein tukahduttavana, mutta myös hyvin onnistunut parisuhdekokemus löytyy tästä yhdistelmästä. Pari rakastaa harmoniaa ja puhaltaa yhteiseen hiileen, eikä yritä rajoittaa liikaa toisiaan. Kaksosen ja Skorpionin yhdistelmä voi niin ikään olla Kaksosen mielestä liian tukahduttava ja rajoittava ja näissä näyttää syntyvän usein mustasukkaisuutta tai suoranaisia kolmiodraamoja, joihin kumpi tahansa osapuoli voi olla syyllinen, useimmiten kuitenkin Kaksonen. Vaaka ja Skorpioni sen sijaan ovat saaneet yllättävänkin pitkiä, toimivia ja harmonisia suhteita aikaiseksi, vaikkakin eräässä suhteessa Skorpioni pompotti Vaakaa uskomattoman paljon. Vaaka ja Kalat on soljuva yhdistelmä, kumpikin on rauhallinen ja kiltti, Kala vähän haaveellisempi ja Vaaka sosiaalisempi. Vesimies ja Rapu –yhdistelmä koettiin hyvin vaikeaksi ja rasittavaksi. Seksissä tuntui olevan monella ongelmia ja suhde muodostui helposti hyvin viileäksi. Vesimies ja Kalat ovat sen sijaan onnistuneet muodostamaan alun ongelmien ja suoranaisen on/off –vaiheen jälkeen sangen hauskan ja toisiaan tasapainottavan yhdistelmän.

Ilman ja maan yhdistelmistä neliömerkeistä Kaksoset ja Neitsyet olivat muodostaneet jopa avioliittoja, mikäli alun "kylmyysleikeistä" päästiin yli. Näitä merkkejä yhdistää erityisesti älyllisyys ja sielunkumppanuus intohimon lisäksi. Vaaka ja Kauris taas näyttivät olevan huono yhdistelmä, Kauris ei pysty antamaan Vaa´alle tämän kaipaamaa rakkautta ja huomiota ja Kauris pitää Vaakaa jotenkin velttona ja saamattomana. Vesimies ja Härkä ovat tiettävästi muodostaneet onnistuneitakin avioliittoja, kunhan Härkä ei äidy liian omistushaluiseksi. Tässäkin tapauksessa Härässä viehättää erityisesti seksuaaliset taidot.

Muut ilman ja maan yhdistelmät ovat kirjoittajien mukaan toimineet näin: Kaksoset ja Härkä ja ovat toimiva yhdistelmä vuoteessa, mutta Härän ajoittainen kiivaus ja omistushalu sekä Kaksosen uskottomuus tai yleinen levottomuus ovat suhteen kipukohtia tai suoranaisia romuttajia. Kaksoset ja Kauris ovat melko epäonnistunut yhdistelmä, Kauris pitää Kaksosta liian flirttinä ja Kaksonen kaurista liian tosikkona ja kylmänä. älyllisyydelle perustuva ystävyys näiden välillä saattaa kuitenkin toimia erittäin hyvin. Vaaka ja Härkä voivat onnistua, Härkä on tasapainottava osapuoli ajoittain ailahtelevalla Vaa´alle. Mitään erityistä hehkutusta tämä suhde ei kuitenkaan saanut. Vaaka ja Neitsyt ovat muodostaneet hämmästyttävän onnellisia parisuhteita, molemmilla on hauskaa ja toisesta saa myös älyllistä vastusta. Vesimies ja Neitsyt ovat löytäneet parissakin tapauksessa toisistaan sielunkumppanin. Vesimies ja Kauris taas näyttävät hylkivän toisiaan ja suhteista on ollut tuloksena lähinnä surua ja ahdistusta. Luonteet lyövät erittäin pahasti ristiin.

Summa summarum:

Kokemusten perusteella parhaat yhdistelmät näyttäisivät olevan:

Ilman ja tulen yhdistelmä Jousimies-Kaksos ja Vaaka-Oinas –yhdistelmää lukuun ottamatta

Oinas Leijonan kanssa
Oinas Kauriin kanssa
Oinas Neitsyen kanssa
Kaksoset Vesimiehen kanssa
Jousimies Kalan kanssa
Neitsyt ilmamerkkien kanssa
Kauris Ravun kanssa
Kauris Härän kanssa (ja tämäkin pienellä varauksella)
Leijona Vesimiehen kanssa
Rapu Ravun kanssa
Rapu Kalan kanssa
Rapu Härän kanssa
Härkä Härän kanssa
Skorpioni Skorpionin kanssa
Skorpioni Vaa´an kanssa
Vaaka Kalan kanssa
Vesimies Kalan kanssa

Kurjimmat liitot:
Oinas ja Rapu
Kaksoset ja Rapu (tosin hyväkin suhde löytyi tästä yhdistelmästä)
Rapu ja Vesimies
Kauris ja Kauris
Neitsyt ja Neitsyt
Neitsyt ja Leijona
Neitsyt ja Kalat
Vaaka ja Vaaka
Kalat ja Kalat
Skorpioni ja Jousimies
Kauris ja Skorpioni
Kauris ja Vesimies
Kauris ja Jousimies
Kauris ja Vaaka
Kauris ja Kaksoset

Kertomusten perusteella pistin merkille, että Kauriit löysivät eniten valittamista muista merkeistä, Neitsyet sopivat hyvin yhteen ilmamerkkien mutta huonosti maamerkkien kanssa ja että Härät ovat eläinradan parhaita rakastajia!

Sosiaalisesti tiedostavia taiteilijoita

Elokuussa 2010 irlantilainen U2-yhtye konsertoi peräti kahtena iltana Helsingin olympiastadionilla. U2 ja erityisesti yhtyeen laulaja, Bono, on tunnettu erittäin voimakkaasta kiinnostuksestaan yhteiskunnallisiin asioihin. Hän käyttää suvereenisti julkisuusstatustaan hyväkseen mm. puhuessaan valtionpäämiehille tai kanavoidessaan konserttien lipputuloja erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Bono ei ole kuitenkaan ainoa laatuaan, hyväntekeväisyys ja politiikka ovat näkyvä osa esim. Bob Geldofin, Stingin ja George Clooneyn elämää. Kolme ensin mainittua ovat tietenkin tunnettuja muusikkoja, George Clooney on Oscar-palkittu näyttelijä ja ohjaaja. Stingin voimakkaimmat kiinnostuksen kohteet ovat ihmisoikeudet ja sademetsien suojelu, kun taas kolme muuta ovat kunnostautuneet nälkä- ja katastrofiavustusten organisoinnissa. Bono ja Geldof ovat yleisemminkin huolestuneita kehitysmaiden velkaantumisesta. Geldofin sosiaalinen aktiivisuus on nykyään laajentunut omien huoltajuuskiistojen myötä myös yksinhuoltajaisien oikeuksien puolustamiseen. Asiaan tietenkin kuuluu, että kaikki eivät pidä etenkään kahden viimeksi mainitun taiteilijan hyväntekeväisyyttä mitenkään pyyteettömänä, vaan joko julkisuudentavoitteluna tai veronkiertona. Clooneyn ja Stingin sosiaalinen aktiivisuus on hieman vähemmän egosentristä. Astrologia tietenkin kiinnostaa, onko näillä taiteilijoilla mitään yhteistä syntymäkartoillaan.

Astrodatabank kertoo Bonon syntymäajaksi 10.5.1960 klo 02:00. Hän on syntynyt Dublinissa. Sting ja Bob Geldof ovat syntyneet vain kolmen päivän välein, ensin mainittu 2.10.1951 klo 01:30 Wallsendissä, Englannissa, jälkimmäinen 5.10.1951 klo 14:20 Dublinissa. George Clooneyn syntymätiedot ovat taas 6.5.1961 klo 02:58 Lexington, KY, USA. Linkit karttoihin löytyvät täältä: www.astro.com/astro-databank/Bono_(Irish), www.astro.com/astro-databank/Sting, www.astro.com/astro-databank/Geldof%2C_Bob, www.astro.com/astro-databank/Clooney%2C_George. Elämänkertatiedot ovat peräisin Wikipediasta.

Jo ensisilmäyksellä kartoista voi poimia useita yhteisiä piirteitä. Clooney ja Bono ovat molemmat Härkiä, Sting ja Geldof taas Vaakoja. Kummankin merkin hallitsijaplaneetta on Venus. Voimakas Venus voi tehdä ihmisestä taiteellisen aktiivisesti tai passiivisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että vaikka itse ei tuottaisikaan mitään taiteeksi mainittavaa, niin taide voi kiinnostaa esim. keräilykohteena tai että kauneudentaju on hyvin kehittynyt. Voimakas Venus tekee ihmisestä yleensä myös miellyttäväkäytöksisen, helposti lähestyttävän ja viehättävän, toisinaan suorastaan fyysisesti kauniin. Ainakin George Clooneya voidaan pitää komeana, mikä on Härän tapaan perinteisen klassista hyvännäköisyyttä. Venus itsessään ei ole hyväntekeväisyysplaneetta, mutta kartalla hyvässä asemassa se auttaa omassa vaurastumisessa, mikä on tietenkin kaiken hyväntekeväisyyden alkuehto. Tyhjästä on paha nyhjäistä. Vaikka Venus hallitsee sekä Härkää että Vaakaa, niin selkeä ero näissä kahdessa merkissä tietenkin on. Härkä on kiinnostuneempi materiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista ja on nautinnonhaluinen, kun taas Vaa´an omaa aluetta ovat ihmisoikeudet. Tässä mielessä Sting harrastaa hyväntekeväisyyttä hyvinkin vahvasti Aurinkomerkkinsä osoittamalla tavalla, kuten nykyään myös Geldof.

George Clooneylla ja Bonolla on yhteistä myös erittäin voimakas Saturnus. Bono on nouseva Kauris ja kartan hallitsijaplaneetta Saturnus sijaitsee omassa merkissään Kauriissa aivan nousumerkin tuntumassa. Vain vuotta nuorempi Clooney on Kuu-Kauris, jolla Saturnus sijaitsee yhtymässä Kuuhun. Myös Clooney kuuluu Saturnus Kauriissa –ikäpolveen. Jos samalla vilkaistaan Stingin ja Geldofin karttoja, havaitaan, että Saturnus on kummallakin Vaa´assa yhtymässä Aurinkoon. Tätäkin voidaan pitää erittäin voimakkaana Saturnuksen asemana. Miten sitten voimakas Saturnus vaikuttaa yksilöön? Parhaimmillaan kunnianhimoa, organisointi- ja johtajankykyjä sekä vastuuntuntoa korostaen. Vahvan Saturnuksen kanssa ollaan suunnitelmallisia ja kurinalaisia. Auktoriteetiksi noustaan kovilla näytöillä, käytännöllisyydellä, taloustietoisuudella, luotettavuudella ja asiantuntemuksella. Kauris/Saturnus-vaikutteiset ihmiset näyttävät joskus kantavan koko maailman taakkaa harteillaan ja he ovat taipuvaisia katsomaan maailmaa melko ankeiden silmälasien lävitse. Tällainen elämänasenne voi johtaa joillakin syväänkin masennukseen ja toivottomuuteen, toiset ovat taas suuntautuneet enemmän yhteiskuntaan, yritteliäisyyteen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. On mainittava, että Saturnus on vaikea planeetta ja yleensä kotiolot ovat olleet jo vaativat tavalla tai toisella. Jotkut tulevat vaatimattomista oloista, ovat kokeneet paljon menetyksiä tai ovat olleet vastuuttomien tai puuttuvien vanhempien kasvattamia. Esim. Bono ja Geldof ovat menettäneet äitinsä jo nuorella iällä. Toiset taas tulevat paremmista piireistä (kuten esim. George Clooney), joissa lapsiltakin odotetaan paljon. Joka tapauksessa Kauris/Saturnus-vaikutteinen henkilö joutuu kasvamaan aikuiseksi muita nuorempana, halusi tai ei.

Kolmas yhteinen tekijä kaikkien neljän kartoilla on voimakas Neptunus. Stingilla ja Geldofilla Neptunus on yhtymässä Aurinkoon, Bonolla yhtymässä Kuuhun ja Clooneylla Neptunus on taas kartan hallitsijaplaneetta, nousu-Kalat kun on. Kuten Saturnuksella, Neptunuksella on niin hyvät kuin huonotkin puolensa. Monella tavalla Saturnus ja Neptunus ovat hyvinkin vieraita toisilleen symboliikaltaan. Saturnus edustaa kuria, järjestystä, realismia, rajoja ja työtä, Neptunus taas kollektiivisuutta, rajattomuutta, haaveilua, todellisuuspakoa, illuusioita, luovuutta, herkkyyttä ja henkisyyttä. On erittäin tavallista nähdä voimakas Neptunus esim. muusikoiden, tanssijoiden, näyttelijöiden, arkkitehtien ja elo- tai valokuvaajien kartoilla. Neptunuksen negatiiviset vaikutukset näkyvät myös yleisesti näissä ammattiryhmissä alkoholi –ja huumeongelmina tai mahdollisesti seksi –tai peliriippuvuuksina. Toisinaan ongelma(t) ei ole itsellä vaan jollakin lähipiiriin kuuluvalla, kuten esim. Bob Geldofilla, jonka ex-vaimo kuoli heroiinin yliannostukseen. Neptunus ei ole yksinomaisesti (juoppojen) taiteilijoiden planeetta, vaan se symboloi vahvastikin sosiaalista tiedostavuutta. Neptunuksen kautta koetaan yhteenkuuluvuutta kanssaihmisiin tai jopa koko maailmankaikkeuteen. Neptunus auttaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamisessa. Siinä on järkeä uhmaavaa vaistomaista hengellisyyttä ja ihanteellisuutta, minkä takia vahvalla Neptunuksella tullaan helposti leimatuiksi tietynlaiseksi hörhöksi tai taivaanrannanmaalariksi. Mutta empatia hädänalaisia kohtaan on myös voimakkaan Neptunuksen vaikutuksia. Tätä planeettaa voi ilmentää esim. sitten hoitotyössä tai vaikkapa politiikassa, jolloin näkemykset ovat vahvan vasemmistolaisia. Ja jotta asiat eivät olisi näin yksinkertaisia, erityisesti haasteellisesti aspektoitunut Neptunus johtaa oman herkän ja intuitiivisen puolen kieltämiseen, jolloin ihminen voi olla esim. korostuneen järkevä, mutta lähipiirin hörhöily pakottaa kohtaamaan omia kätkettyjä puolia.

Lopuksi voi mainita, että näistä neljästä esimerkistä ei voi vetää lopullisia johtopäätöksiä taiteilijoiden harrastamasta hyväntekeväisyydestä. Sosiaalisesti tiedostavia tapauksia löytynee kaikista merkeistä. Kuitenkin jo ensisilmäyksellä löytyvät yhtäläisyydet ovat mielenkiintoisia ja näiden planeettojen osuutta muidenkin hyväntekijöiden kartoilla kannattaa pitää silmällä.
 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet