Astrologian perusteet

» Lyhyt tähtien selityksen historia
» Planeetat - Sisäiset keskukset
» Eläinradan merkit
» Aspektitaulukko
» Ihmisen elämänkaari planeettojen kiertoaikojen mukaan
» Mistä astrologinen tulkinta koostuu?
» Kartan kulmat
» Huoneiden merkityksestä
» Ihmissuhdeastrologian menetelmiä
» Ennustavan astrologian menetelmiä

Astrologilta kysytään usein ihmissuhteisiin ja yhteensopivuuteen liittyviä asioita. Monet asiat ovat luettavissa omalta syntymäkartalta, mutta kahden kartan vertailu antaa ehdottomasti lisätietoa suhteen laadusta. Vaikka tavallisimmin tiedustellaan parisuhteisiin ja rakkauteen liittyviä asioita, ihmissuhdeastrologiaa voidaan soveltaa mihin tahansa suhteisiin. Menetelmien avulla voidaan arvioida suhteen dynamiikkaa, mahdollisia ongelmakohtia sekä suhteen kehityskaarta ja virstanpylväitä. Tulkintojen apuna käytetään yleisesti synastriaa eli karttavertailua, yhteiskarttoja tai aloituskarttoja. Synastria ja yhteiskartat vaativat tutkittavien henkilöiden tarkat syntymätiedot, aloituskarttojen tekemiseen vaaditaan esimerkiksi ensitapaamisen tai avioliiton solmimisen ajankohta.

Synastria on tavallisimmin käytetty ihmissuhdekartta. Menetelmässä laitetaan yksinkertaisesti kaksi karttaa päällekkäin ja vertaillaan niitä keskenään. Tärkeimmät verrattavat planeetat ovat Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars. AC-DC -akseli, DC:n eli laskumerkin hallitsijaplaneetta ja Kuun solmut ovat myös oleellisia synastriassa.

Synastriassa voidaan tutkia kahden saman planeetan, esimerkiksi Venusten, sijaintia toisiinsa nähden, mutta tavallisimmin planeettoja tutkitaan ristiin. Tärkeitä kontakteja ovat mm. Aurinko/Kuu -, Mars/Venus - tai Kuu/Venus -kulmat. Kukin planeetta osuu toisen kartalla johonkin huoneeseen, joista parisuhteen kannalta esimerkiksi Auringon sijainti toisen 1, 5 tai 7. huoneessa ajatellaan suosiolliseksi. Nousumerkkien sijaintia vastamerkeissä pidetään parisuhteissa vetovoimaisimpina, vaikka muutkin yhdistelmät luultavasti toimivat. Vaikka astrologiassa pidetäänkin tiettyjä planeettakulmia haastavina ja toisia helppoina, niin synastriassa suhteen kestävyyden kannalta on parempi olla haastavia planeettakulmia kuin ei planeettakulmia ollenkaan.

Yhteiskarttoja on kahdenlaisia: kompositiokarttoja ja Davisonin suhdekarttoja. Kummatkin ovat yhteen sulautettuja karttoja kahden tai useamman ihmisen syntymäkartoista. Kompositiokartta muodostetaan laskemalla kahden ihmisen syntymäajoista ja syntymäpaikoista keskipistekartta. Davisonin suhdekartta on hyvin samanlainen, mutta siinä lasketaan yksinkertaisesti kahden kartan planeettojen ja akseleiden sijainnit yhteen ja jaetaan tulos kahdella. Yhteiskarttoihin voi sulauttaa useampiakin ihmisiä, jolloin voidaan tutkia esimerkiksi perheen tai työyhteisön ryhmädynamiikkaa.

Yhteiskartat sellaisenaan kertovat suhteen laadusta, mutta kun niihin käyttää ennustavan astrologian menetelmiä (esimerkiksi progressioita), niin saadaan tietoa suhteen kehityskaaresta ja virstanpylväistä. Yhteiskartta kannattaa edistää ensimmäisenä ensitapaamisen ajankohtaan ja seurata suhteen kehitystä siitä lähtien.

Aloituskarttoja voidaan piirtää ihmissuhteissa esimerkiksi ensitapaamisen hetkelle ja paikalle tai vaikkapa avo- tai avioliiton solmimisen hetkelle. Aloituskartat kertovat yllättävänkin hyvin suhteen laadusta ja niitä voi käyttää aivan hyvin siinä tapauksessa, jos tutkittavien ihmisten syntymätiedot ovat vajavaiset. Aloituskarttaa vastaan voidaan käyttää myös ennustavan astrologian menetelmiä, jolloin saadaan tietoa suhteen kehityksestä ja virstanpylväistä.


 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet