Biorytmiharmonia

Biorytmejä tarkastellessa rytmit jaetaan yleensä kolmeen peruskiertoon:

:: Kehorytmi (23 vrk) :: Tunnerytmi (28 vrk) :: älyrytmi (33 vrk) ::

Nämä rytmit kiertävät jaksonsa aikana tasaisesti ylä- ja alapisteidensä välillä.

Biorytmiharmonia

Kahden henkilön biorytmien harmonialla tarkoitetaan kiertojen yhtenevyyttä. Mikäli kummallakin jokin rytmeistä saavuttaa huippupisteensä (ja näin ollen myös koko rytmit yhteneviä) samana päivänä on harmonia 100-prosenttinen. Mikäli sen sijaan toisen tarkasteltavan henkilon rytmi on alimmillaan samana päivänä kuin toisen sama rytmi on huippupisteessään ei rytmien välillä ole lainkaan harmoniaa (0 %).

Tässä sovelluksessa esitetään jokaisen yllämainitun rytmin harmoniat prosentteina, sekä arvoasteikolla: Erittäin vahva, Vahva, Keskivahva, Tyydyttävä, ja Erittäin heikko. Lisäksi lasketaan kaikkien eri ryhmien yhtenevyysarvo - kokonaisharmonia.

Lomakkeen täyttäminen

Biorytmiharmonian laskulomakkeelle on täytettävä kaikki kysyttävät kentät. Mikäli et tiedä/muista syntymäkellonaikoja,voit jättää ne tyhjäksi, muut kentät on täytettävä!

Täytä lomakkeen yläosaan vertailtavista vanhemman henkilön tiedot ja alempaan vastaavat tiedot nuoremmasta).

Anna syntymävuodeksi koko nelinumeroinen vuosiluku (esim 1997)

Nimi-kentät ovat tulostusta varten, joten täytä nekin saadaksesi luettavan tulostuksen!

Kun olet antanut kaikki kysytyt tiedot, klikkaa LASKE HARMONIA -painiketta!


 «TULOSTA

  | pages powered and designed by aboanet