Astrologian perusteet

» Lyhyt tähtien selityksen historia
» Planeetat - Sisäiset keskukset
» Eläinradan merkit
» Aspektitaulukko
» Ihmisen elämänkaari planeettojen kiertoaikojen mukaan
» Mistä astrologinen tulkinta koostuu?
» Kartan kulmat
» Huoneiden merkityksestä
» Ihmissuhdeastrologian menetelmiä
» Ennustavan astrologian menetelmiä

Kartan kulmiksi sanotaan askendentin (nousu), deskendentin (lasku), keskitaivaan (MC) ja maan keskipisteen (IC) aloituskohtia. Kulmat ovat kartan perusta. Niiden varaan rakentuvat muut huoneet jolloin koko kartassa on kaksitoista huonetta. Kulmia nimitetään vieläkin latinalaisilla nimillä, mutta ne silti ne on helposti ymmärettävissä myös arkiajattelun avulla.

 1. ASKENDENTTI (AS) - NOUSU
  Kohta, jossa horisontti leikkaa eläinradan idässä. Aurinko nousee idästä ja vastaavasti askendentti symboloi heräävän itsetietoisuuden kasvua.
  Askendentti kuvaa niitä ihmisen näkyviä ominaisuuksia, kykyjä, reaktioita ja perusasenteita, joita ihminen laittaa esiin kaikkien nähtäväksi maskiksi. Maski on sama kuin persoonallisuus, ulkoinen identiteetti ja käyttäytymisen luonteenomaiset mallit ja kaavat. Samalla se kertoo miten tulemme toimeen omassa ympäristössämme, mitä sopeutumisen keinoja meillä on.
 2. DESKENDENTTI (DC) - LASKU
  Kohta jossa horisontti leikkaa eläinradan lännessä. Aurinko laskee länteen ja symboliikassa se merkitsee minän "kuolemaa" itselleen ja liittymistä johonkin toiseen, toisiin.
  Deskendentti kuvaa niitä ominaisuuksia, joita tarvitsemme oman identiteetin täydennykseksi - siksi se on tekemisissä ihmissuhteiden ja parisuhteen ja rakkauden kanssa. DC-ominaisuudet täytyy kohdata muiden ihmisten kautta, jotka heijastavat meidän omaa olemustamme peilikuvan (projektion) kautta.
 3. MEDIUM COELI (MC) - KESKITAIVAS
  Kohta eläinrataa, joka on korkeimmalla kohtaa taivaalla. Symbolisesti Aurinko on keskipäivällä keskitaivaalla, jolloin ihmisen tietoisuus omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan on huipussaan.
  MC kuvaa niitä ominaisuuksia, joilla luomme oman paikkamme maailmassa ja yhteiskunnassa, osallistumme työn ja ammatin kautta sosiaaliseen elämään ja toteutamme samalla omia kunnianhimoisia tarpeitamme ja pyrkimyksiämme yhteiskunnallisiin saavutuksiin, statukseen, maineeseen ja kunniaan.
 4. INUM COELI (IC) - MAAN KESKIPISTE
  Kohta eläinrataa, joka on syvimmällä kohtaa jalkojemme alapuolella horisontin alapuolella. Aurinko on IC:llä keskiyöllä, jolloin tiedostamaton, alitajuinen minä on voimakas ja arkitajunta on uinahtanut.
  IC kuvaa niitä tarpeita, joita meillä on yksityisinä ihmisinä, privaattielämässä omassa maailmassamme, perheen parissa ja oman kodin sisäpuolella ilman sosiaalisia naamioita tai rooleja. Samalla se kuvaa suhdettamme omaan kasvuympäristöön ja vanhempien vaikutukseen kehityksessämme ja juurikokemuksiamme.

 «TULOSTA TEKSTI
  | pages powered and designed by aboanet