Astrologian perusteet

» Lyhyt tähtien selityksen historia
» Planeetat - Sisäiset keskukset
» Eläinradan merkit
» Aspektitaulukko
» Ihmisen elämänkaari planeettojen kiertoaikojen mukaan
» Mistä astrologinen tulkinta koostuu?
» Kartan kulmat
» Huoneiden merkityksestä
» Ihmissuhdeastrologian menetelmiä
» Ennustavan astrologian menetelmiä

Menet kenen tahansa astrologin puheille, hänen tulkintansa perustuu muutamiin perusasioihin. Näitä perusteita on neljä.

  1. Astrologi puhuu aina eläinradan merkeistä, merkkisymboliikasta. Jokainen planeetta, Aurinko ja Kuu ovat jossakin kahdessatoista merkissä. Planeetan merkkisijainti on kiinni syntymäajasta, syntymäpäivästä.
  2. Toiseksi hän viittaa planeettojen huonesijaintiin. Jokainen planeetta voi olla missä tahansa kahdessatoista huoneessa. Huonesijainti on kiinni kellonajasta. Esimerkiksi kaikilla ihmisillä, jotka ovat syntyneet vähän jälkeen puolenpäivän, Aurinko on aina 10.huoneessa.
  3. Astrologi ottaa luonnollisesti huomioon planeettojen oman symboliikan. Jokainen planeetta, Aurinko ja Kuu vastaavat tietystä omasta tehtävästään ihmisen monikerroksisen minuuden alueella.
  4. Paljon tulkinnasta pohjautuu planeettojen välisille kulmasuhteille eli aspekteille. Planeetan ollessa tietyssä asemassa eläinradalla, se voi samalla olla geometrisessa kulmassa (esim. suorassakulmassa) toiseen planeettaan.
Mutta tässä ei ole kaikki. Näiden lisäksi astrologi tavallisesti luo katsauksen kartan rakenteeseen. Hän voi katsoa kartan elementtejä, tutkailla toimintamuotoja ja planeettojen yleistä jakautumista ympyrälle. Kaikesta tästä hän saa tietoa siitä, millaisesta ihmisestä on kyse.

Planeetan merkki kertoo siitä laadusta, millä planeetta työskentelee. Neitsyen laatu on taatusti erilaista kuin Vesimiehen. Laadullisuus tarkoittaa ominaisuuksia. Kun puhutaan merkeistä, voimme pitäytyä adjektiiveihin kielessä, kuvailemme ja siivilöimme esiin merkin ominaisuuksia.

Planeetan huone viittaa elämässä suuntautumiseen. Jokainen huone on varustettu arrkkityyppisillä peruskokemuksilla, joita ihmiset yleensä käyvät läpi elämässään. Huoneessa käydään läpi ihmisenä olemisen perusteemoja. Miksi joku ihminen on kovin kiinni aina ihmisssuhteissaan, miksi joku toinen on keskittynyt lujasti uransa rakentamiseen, miksi joku kolmas tutkii merenpohjan elämää?

Planeetta sinänsä edustaa tiettyjä tarpeita, motiiveja ja latinkia sisimmässä. Voidaan puhua Kuun edustavan lapsuutta, lapsuuden emotionaalisia kokemuksia, turvallisuutta, suhdetta äitiin, ympäristöön, tunnetilojen ja vaistojen osuutta kasvutapahtumassa. Se edustaa myös aikuisen tunnetarpeita ja läheisyyden kaipuuta.

Planeettojen keskinäinen suhde, aspekti, on taas näiden tarpeiden ja motiivien yhteenliittymisen kannalta tärkein tietolähde. Kaksi planeettaa voi yhdistää voimansa, jolloin esimerkiksi Kuun edustamat läheisyyden tarpeet ja Neptunuksen symboloima tarve kokonaisvaltainen, minän rajat unohtava elämysvaltaisuus loksahtavat yhteen niin, että joko ihminen jää hyvin riippuvaksi läheisistä ihmisistä, äidistä, kehittyy ”mukanaolijaksi” enemmän kuin korostuneen itsenäiseksi tai luo roolin hoitajana, auttajana, uhrautujana, jonka omat tarpeet eivät tyydyty hoitaessaan muita.

Kartan rakennetekijät asettavat raamit kohdalleen tulkinnassa. Siksi niitä on hyvä seurata. Elementit kertovat millainen on luonteen perusta ilman yksityiskohtaisia luonnehdintoja. Se vihjaa miten suuntautuminen elämässä lähtee liikkeelle. Paljon tulen elementtiä kartalla tietää fyysistä ja henkistä innostuneisuutta, toimintavalmiutta ja suurta tarvetta oman minän saamiseksi esiin näyttävien suoritusten ja saavutusten kautta. Toimintamuodot taas ovat symboleita ihmisen toiminnan luonteesta ja energian käytön laadusta. Jos kartalla on esimerkiksi vähän muuttuvaa toimintamuotoa, on ihmisellä vähän joustavuutta ja henkistä liikkumatilaa. Kartan rakenteeseen kuuluu myös planeettojen jakautuma horistontin ylä- ja alapuolelle tai kartan oikealle ja vasemmalle puoliskolle. Niistä saa kuvaa ihmisen suuntautumista kohti omaa itseä (alapuoli), sosiaalista tilannetta (yläpuoli), lähtee liikkeelle omin voimin (vasen) tai turvautuen yhteistyöhön (oikea).
 «TULOSTA TEKSTI

  | pages powered and designed by aboanet