PARISUHDEANALYYSI -esimerkki
»  Takaisin tilaussivulle
PARISUHDEANALYYSI

Tutustu tähän johdantoon ensin, niin tulkinnan suhteuttaminen elämääsi sujuu paremmin. Jokaisessa osiossa on 0-15 eri tulkintaa. Tulkinnassa otetaan huomioon persoonallisten planeettojen aspektit kumppanin kartan kaikkiin planeettoihin. Tulkinnassa on käytetty etupäässä neutraalisia TE-puhuttelua, "yhteisyytenne", "teidän suhteenne" jne. jolloin pääpaino on ylipäätään siiinä, että mainitut kaksi planeettaa ovat keskenään aspektissa. Aspektin luonne, pehmeä ja soljuva (yhtymä, kolmio, sekstiili) tai haastava ja vaikea (oppositio, neliö, kvinkunssi) voi olla kehityksen mittarina, mutta ei absoluuttisesssa mielessä. Näitä aspekteja ei voi valitettavasti kääntää suoraan, että toinen on "hyvä" ja toinen "paha". Näin selkeitä asioita ei astrologian maailmankaikkeudessakaan ole. Joku pari voi kääntää edukseen mitä mahtavimman kovan aspektin ja joku toinen pari sortuu yhteen vaikeaan kuvioon toistaen siinä ilmeneviä negatiivisia mahdollisuuksia eri tavalla. Täytyy ottaa huomioon se perusasia, että ihmisten kehitystaso on kovin erilainen. Eettisesti vahva ihminen pystyy hallitsemaan itseään tavalla, joka ei tule kyseeseen hyvin paljon alhaisemmalla kehitystasolla elävän yksilön kohdalla.

Kaikki astrologiset konetulkinnat voivat koostua hyvinkin ristiriitaisista tekijöistä. Mutta jos miettii käytännöllistä parisuhdetta, niin mistäpä muusta se oikeastaan koostuu, kuin hyvin yhteen loksahtavista tarpeista ja motiiveista ja niistä tarpeista, jotka tökkivät vastaan joka vaiheessa. Kokonaisuus on aina hyvin piilevien tekijöiden määrättävissä. Sellaisia ovat juuri henkilöiden moraaliset ja eettiset ominaisuudet ja myös aika, tausta, vaikuttaa parisuhteisiin omalla tavallaan. Ihmisen elämää sävyttää aina reunaehto, jonka mukaan ei ole absoluuttista hyvää, toivottavaa tai onnistunutta ilmiötä - sillä on aina vastavoimansa ja ehtonsa.n Tulkinnasta voi lukea saman tekijän, kuten Venuksen ja Pluton neliön molemminpäin, joko Pluto on naisen ja Venus miehen tai päinvastoin. Tulkintaan sinänsä se ei juuri vaikuta lainkaan. Lue lisää astrologisten symbolien selityksistä.

Johdatus planeetta- ja aspektisymbolien tulkintoihin

Planeettasymbolit:

Kuu, Psyyke = Lapsuudessa sisäistetyt tunteet, saatu turvallisuus, Äidin rakkaus ja huolenpito, arkipäivän reaktiot, missä olet "kotonasi" joka päivä Aurinko, Kokonaisvaltainen Minä-tunne = Luova elämänvoima, yleisnenergia, kyky olla oma yksilöllinen Minä, voimavarat, luovuus, itsetunto.

Merkurius, Välittäjä henkisten toimintojen ja sielun välillä=aistihavainnot, niiden yhdistäminen, kyky oppia, kielen ja mielen kyvyt sekä kommunikaatio Venus, Naisellinen Minä, joka pyrkii yhdistämään Henkeä ja materiaa = Sisäistetty kuva naisesta (itsenä tai miehen sisäinen naiskuva, rakkauden ja kiintymyksen tarve, erotiikka, seksuaalisuuden passiivinen osa, kuinka olla viehättävä, miellyttävä .

Mars, Toiminnallinen, realistinen prinsiippi = sisäistetty Mies, mitkä omat motiivit, pakotteet ja vaistot ohjaavat käytöstä, tarve saada omat halut ja oma tahto läpi.

Jupiter, Henkinen kasvu ja avartuminen sisäisesti ja ulkoisesti = Kasvun prinsiippi, kuinka kasvaa yksilönä kohti yhteisöä, sen sääntöjä, perinteitä ja historiaa; kuinka laajentaa omaa toimintakenttää materiaalisesti tai henkisesti uutta oppimalla, valloittamalla.

Saturnus, Elämän välttämättömyydet ja vastuu = Ns. kynnyksenvartija, joka kontrolloi kehitystä, valmiuksia täyttää yhteisön odotukset, säännöt ja normit rakentaen ulkoista maailmaa omilla kyvyillä; sisäinen tarkkailija, Superego, joka rajoittaa ja kasvattaa reaalisiin valmiuksiin.

Uranus, Pyrkimys täydelliseen vapauteen ja itsenä toteuttamiseen ympäristöstä saatujen impulssien mukaan = Vapaus, tasa-arvoisuus, riippumattomuus, oman itsen nerokkaikkaimpien lahjojen toteuttaminen, edistykseen osallistuminen.

Neptunus, Kokonaisvaltainen kuva omasta Itsestä =Intuitiivinen ja kuvallinen käsitys oman Minän kokonaisuudesta siten kun se ilmenee mielikuvien, unien, alitajuisten aktiivisuuden kautta.

Pluto, Oman minän syvimmät tiedostamattomat ja kollektiiviset yhteydet = Omaa egoa ravistelevat kokemukset ja elämykset, voimakkaat tuntemukset, jotka muuttavat koko minää, transformaatio, minän muutokset, identiteetin hetkahdukset, kollektiiviset kokemukset.

Aspektisymbolit

- Yhtymä, konjunktio, kahden planeetatan voimien sulautumien yhteen, voimavaroajen liittoutumista ja voimakasta aloitteellisuutta ja tempoilua

- Vastakkaisuus eli Oppositio, 180 asteen kulma, kahden vastavoiman kohtaaminen, itsensä toisista erillään näkemisen kyky, vastakkaisuudet, vastustus, ihanteellisen "toisen" näkeminen ja kokeminen rakkaudessa

- Kolmio, 120 asteen kulma, luovasti virtaava ja helposti toimiva aspekti, mutta myös passsiivinen ja "korruptoiva" ellei ponnistuksilla ohjata oikeaan suuntaan

- Neliö, 90 asteen kulma, sisäinen jakautuma, kuilu, kynnys, joka vaatii jatkuvaa työstämistä ja ylittämisen kykyä jotta se toimisia positiivisesti

- Sekstiili, 60 asteen kulma, kyky yhdistää energioita niin, että uusia, luovia, yllättäviä yhdistelmiä ja muunnoksia syntyy

- Kvinkunssi, 150 asteen kulma, vähittäistä hiertämisestä, ongelmien päivittäistä toistuvuutta, joka pakottaa toimenpiteisiin tai oman minän parantamiseen ja kehittämiseen vaikka se tuottaa työtä, kipua ja vaikeita itsetiedostuksen hetkiä

Parisuhdeanalyysi

Tulkinta Sinulle Tiina Tilaaja kun kumppaninasi on Timo Tilaaja.

Suhteen valmiudet:

Aurinko, ohitus: Sextiili, kohde: Kuu

Liitossanne on mukana itse elämää paljon, Kuu ja Aurinko eivät oikeastaan symboloi muuta kuin elämänvoimia jakautuneena miehiseen ja naiselliseen puoleen. Kun ne kohtaavat, on kahden ihmisen välillä selvä sukulaisuustunne, joka on parhaimmillaan aivan selvä myös heille itselleen. Siksi ei tarvita mitään monimutkaista rituaalia jotta sielut voisivat kohdata toisensa; välitön toisen tunnistaminen riittää. On kyse kaikkein primitiivisimmistä energioista ja tunteista, jotka liittävät ihmisiä yhteen olemuksen samankaltaisuuden siteillä. Tämä sidos on usein vahva, terve, elinvoimainen vaikka suhteessa voi olla häiriöitä, jotka johtuvat muista kartan tekijöistä. Siksi yksinkertaisesti: suhteenne pohja näyttää elinkelpoiselta - mutta vain perustasolla.

Aurinko, ohitus: Sextiili, kohde: Jupiter

Yhdessä pystytte lataamaan toisenne elämänuskolla ja valoisalla mielellä. Olette yhdessä varsin huolettomia, teillä on paljon optimismia ja elämänmyönteisyyttä. Saatatte innostaa toisianne tuomaan esille parhaat puolenne tai hankkimaan tarvittavia edellytyksiä opiskelemalla ja osallistumalla yhteiskunnalliseen toimintaan aktiivisesti. Parisuhteenne laatu on korostuneen voitontahtoinen ja hyväntahtoinen. Yhdessä teillä on vahvoja mielipiteitä, samansuuntaista elämänkatsomusta tai voimakkaita sosiaalisia tai uskonnollisia näkemyksiä. Yhteiset linjaukset elämässä tukevat suhdetta ja vahvistavat tunnetta, että teillä on oma kutsumus tai tehtävä maan päällä ja että teitä ohjaavat suuret voimat vuorenvarmasti. Yhteistä uskoa ja oikeassa olemisen tunnetta voi olla aina niin paljon, että suuretkin ongelmat nujertuvat niiden edessä.

Kuu, ohitus: Sextiili, kohde: Uranus

Voitte tutustua joko poikkeuksellisissa oloissa tai yhteisten henkisten harrastusten kautta. Herätätte toisissanne kiinnostusta, joka ei välttämättä ole yksipuolisesti emotionaalista vaan laajempaa yhteistä pyrkimystä kasvaa psyykkisesti ja henkisesti. Voitte inspiroida toisianne lyhytaikaisesti tai pidemmän suhteen kuluessa luopumaan jostain hellitystä tottumuksesta tai elämäntavasta. Suhteenne voi perustua - vaikka ette sitä heti tiedostakaan - yhteiseen projektiin, kasvutapahtuman vauhdittamiseen, johon tarvitaan avointa mieltä, solidaarisuutta ja kumppani/nainen suhteen vapauttamista väljemmille vesille. Monin tavoin yhteisessä elämässänne voi olla tarvetta miettiä uudelleen sukupuolirooleja ja ottaa askeleita omien ennakkoluulojen ja urautumien jättämiseksi taakse. Olette toisillenne piristäviä ja keskustelua herättäviä tuttavuuksia, jotka keräätte helposti ympärillenne muitakin ihmisiä, porukkaa keskustelemaan, vaihtamaan maailmankatsomuksen tai tieteen ja taiteen uusia trendejä ja puheenaiheita. Syvimmillään suhteenne vapauttaa molempia, antaa lisää vapautta ilmaista omaa itseä pelkäämättä tulemasta leimatuksi oudoksi, poikkeukselliseksi tai perverssiksi. Kuitenkin suhteenne luonne voi olla pikemminkin lyhytaikainen kuin kestävä. Se voi siitä huolimatta merkitä nopeaa sielullista kehitystä ja inspiroivaa läpimurtoa turtumuksesta uuteen elämän hyväksymiseen.

Kuu, ohitus: Yhtymä, kohde: Neptunus

Tämä toimii sisäistyneenä ja herkkänä linkkinä ihmisestä toiseen. Toinen on enemmän kuin valmis palvelemaan ja auttamaan toista. Teillä voi olla alitajuinen huolehtimisen ja hoivaamisen vietti, jonka toinen laukaisee aktiiviseksi. Suhteessanne on paljon empaattisuutta ja kykyä tulla vastaan toista. Viehätätte toisianne emotionaalisen herkkyyden ja vastaanottavaisuutenne kautta ja voitte vahvistaa toistenne epävarmoja alueita psyykessä. Saatte yhdessä aikaan loistavia tunnelmia, herätätte toisissanne kaipuuta johonkin kadonneeseen ihanteeseen, lapsuuden onnelaan tai luonnonläheiseen elämäntyyliin, jossa voisitte olla vapaita ulkomaailman puristuksista ja ahdistuksista. Taustalla olevat perhekokemukset voivat olla hyvin määrääviä suhteessanne koska teillä on taipumus toistaa niitä omassa suhteessanne ja mahdollisesti perheessänne.

Kuu, ohitus: Sextiili, kohde: Pluto

Suhteenne voi olla muuten miten tavallinen tahansa, mutta alitajuisena virtauksena siinä on vahvoja riippuvuuksia, jotka eheytyvät, tasapainottuvat ja parantuvat suhteen kuluessa. Hyvässä tapauksessa voitte kokea toisenne täysin välttämättömiksi toisillenne. Suhteen alussa jo on voinut olla pakonomainen, voimakas vetovoima. Sellainen vetovoima syntyy aina kun henkilöstä toiseen syntyy alitajuisia projektioita, heijastuksia, jossa yksi ihminen siirtää psyyken ominaisuuksia toiseen ihmiseen. Pluto suhteessa näyttää vahvasti toisen peilikuvan, imee itseensä Kuu-ihmisen tunnetarpeita ja riippuvuutta ja voi palauttaa ne takaisin. Kuu symboloi tunteiden nousua ja laskua, irrationaalista puolta ihmisessä ja ihmissuhteessa ne näyttelevät aina ratkaisevaa osaa. Pluto on vielä syvempine tiedostamattomien kerrosten symboli jolla lisäksi on voimaa muuttaa identiteettiä ja muokata itseä ja muita. Siksi tästä yhdistelmästä syntyy kykyä päästää toinen omien suojausten ja kuorien läpi. Toinen voi herkästi havaita toisen heikkoudet ja arimmat kohdat loukkaamatta häntä enempää vaan päinvastoin osoittaen keinoja millä parantaa näitä.

Mars, ohitus: Kolmio, kohde: Venus

Suhteessanne on eroottista elävyyttä, luonnollisuutta ja melko vapaata aistillista yhdessäolon tarvetta kumppanin kanssa. Erotiikka ja seksi ovat tärkeitä alueita, joissa oma naisellisuus ja tai miehellisyys tulevat puntariin. Tähän kuvioon voi liittyä suuria odotuksia ja ehkä tunnetta, että ilman muuta kumppanin pitää palkita sinut erotiikassa ja olla tasaisesti läsnä elämässäsi. Teillä voi olla yhdessä yksinkertaisesti hauskaa ja iloinen elämä kiskoo mukaansa myös muita, jotka kaipaavat rentoutusta. Voitte olla jollain tavalla seurapiirin keskus ja osaatte innoittaa muitakin olemaan vapaasti oma itsensä. Lämmin, hyväksyvä ja arvostava suhde voi pysyä pitkään melko vakaana ilman ihmeellisempiä kriisejä.

Tulkinta Sinulle Tiina Tilaaja kun kumppaninasi on Timo Tilaaja.

Suhteen haasteet:

Aurinko, ohitus: Oppositio, kohde: Aurinko

Erilaisuudesta huolimatta suhteen lopputulosta voi hioa lähestymällä toista, luopumalla omista ennakkoasenteista ja itseriittoisesta tavasta heijastella omaa itseä kysymättä onko se ainoa oikea tapa. Suhteellisuuden tajua lisäämällä ja joustavuutta kasvattamalla voitte saada suhteen toimimaan. Kumppani voi vaatia paljon ja pinna kiristyy helposti toistuvien yhteenottojen tai toimintatapojen ja tavoitteiden erilaisuuden vuoksi, mutta se voi olla suuri haaste hypätä omien kynnyksien yli kohti toisen inhimillisyyttä.

Aurinko, ohitus: Neliö, kohde: Neptunus

Suhteessanne tukevimmat puolet joskus pettävät ja että liitossanne on omia heikkouksia, jotka kaivata maata yhteisen turvallisuuden alta. Ne voivat ilmetä neptunisesti esim. ajoittaisena eskapismina, juopotteluna tai haluttomuutena osallistua konkreettisin tavoin yhteiseen elämään.

Näin erityisesti kun sinulla itselläsi on jo omia paineita hoitaa vahvaa kova aspektia kuntoon. Siten kumppanissa voi olla lipsumista ja välttelyä sinun kannaltasi. Niinhän niissä aina on, kuuluu vastalause. Ehkä, mutta tämä koskee kuitenkin nimenomaan teidän välistä suhdettanne. Neptunuksensa kautta suhde voi alkaa "vuotaa", ja kyky tukea ja vahvistaa egoa on puutteellinen tai suorastaan salakavalasti itsetuntoa horjuttava. Suhteen kuluessa voi paljastua lapsekkaita, vähemmän luotettavia tai kehittymättömiä piirteitä, jotka voivat alkaa rasittaa yhteiselämässä. Kykynne huolehtia käytännön asioista saattaa niinikään olla huonosti kehittynyt tai ainakin joillakin aloilla olette huolimattomia ja boheemisia. Hyvässä tapauksessa, jos olet suvaitsevainen, kumppani voi innostaa sinua luopumaan turhasta itsetärkeydestä tai egon ylpeydestä ja opettaa luopumaan, antamaan, sulautumaan tunteisiin ja psyykkisiin yhteisiin elämyksiin.

Kuu, ohitus: Neliö, kohde: Mars

Timo Tilaaja on ärsykkeitä luova, ärsyttävä, sinua härnäävä. Syy voi olla erilaisissa reagointitavoissa, arkisen elämän erilaisuudessa, eri rytmissä jossa elätte. Voitte kiihdyttää toisianne selvittämään asioita, mutta myös riitelemään, kiistelemään ja sanomaan pahasti. Tämä kuvio karttavertailussa yleensä on räjähdysaltis, mutta se viitta myös nopeaan leppymiseen. Suhteessanne lisäätte toistenne levottomuutta, päämäärättömyyttä ja arkielämän laiminlyöntejä. Reagoinnit toisiinne voivat kärjistyä pikkuasioista ja omituisuuksista. Malttia, järkeä ja kohtuullista voi olla vähän silloin kun jokin toisen poikkeama laukaisee vahvan alitajuisen reaktion toisessa. Koska Timo Tilaaja Mars häiritsee kovalla kulmalla Kuuta, se voi merkitä että Timo Tilaaja samalla häiritsee omaa sisäistä rauhaasi ja tarvettasi vetäytyä omiin ajatuksiisi.

Hän voi puhua liikaa, liikkua rauhattomasti, elehtiä liikaa tai sitten hän tulee elämääsi hieman yllättäen - ei aina parhaalla hetkellä.

Kuu, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Jup

Ette aina pysty pitämään tunteitanne koossa vaan ne räiskähtelevät dramaattisesti ja vaativasti esiin. Kuvio voi ilmetä myös niin, että yhteisyyttä rikkoo tunneperäiset asenteet ja vakaumukset, jotka puuttuvat herkästi suhteen kulkuun aiheuttaen epäsopua. Saatatte myös liioitella tarpeitanne, teillä syödään, juodaan ruhtinaallisesti tai pidetään anteliaasti ja vieraanvaraisesti suuria juhlia ja kekkereitä. Liitossanne on emotionaalista höyryä paljon jonka alta todelliset tunteet voivat luistaa pois. Voitte yhdessä vetää vahvasti kotiin päin, hamuatte suuria asioita, suurta asuntoa, tiluksia tai hyödynnätte sukulaisuussuhteita omaksi eduksenne.

Merkurius, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Venus

Teillä on yhdessä taipumusta tarttua merkityksettömiin asioihin. Suhteenne voi olla sarja toistuvia rituaaleja, joissa yritätte viihdyttää itseänne jatkuvasti. Saatatte olla yhdessä kritiikittömiä, valikoimatta kulutatte median tuotteita, katselette älyttömiä TV-ohjelmia, elokuvia ja kuuntelette valittuja hittejä. Liitossanne voi olla pinnallisuutta ja älyllistä laiskuutta ja välinpitämättömyyttä. Makutottumukset tulevat ja menevät ja ellette tietoisesti puutu asiaan, maku ja kyky nähdä mikä on merkittävää, voivat jäädä uinuvalle asteelle.

Merkurius, ohitus: Oppositio, kohde: Mars

Sinun ja kumppanin välit voivat usein olla kiikun kaakun johtuen kriittisyydestä tai suoranaisesta halusta murjoa verbaalisesti toista. Teillä voi olla yhdessä vaikeaa löytää puolueetonta maaperää, mistä lähteä liikkeelle tarkastelemaan yhteisiä asioita, etuja ja käyttäytymisen kuvioita. Etsikää lisää objektiivisuutta ja katsokaa toisianne sillä silmällä niin kuin ette olisi läheisiä lainkaan. Kiihtymys voi viedä maltin ja silloin tunteet lentävät ikkunasta ulos.

Venus, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Aurinko

Saatatte korostaa liikaa halukkuuttanne sopeutua toisen vaatimuksiin ja ehtoihin. Teillä on usein tunne, että olette monissa suhteissa sopiva pari, mutta onnea varjostavat pienet kiusalliset kumppanin piirteet. Ystävyyssuhteena tämä kuvio voi olla mukava. Teidän yhteinen elämänne voi sisältää halua kokea elämän kauniita ja jaloja puolia ja väistää ikäviä, rumia ja alhaisia piirteitä siinä määrin, että onnistutte pakenemaan todellista maailmaa. On hyvä muistaa, että nekin ovat olemassa ja liiallinen hempeys voi kostautua alas painettuina negatiivisina tunteita, jotka on nielaistu liian usein.

Venus, ohitus: Neliö, kohde: Kuu

Vaikka kuinka olette yhdessä toisianne arvostavia ja toisistanne pitäviä, lopputulos voi kuitenkin kääntyä siihen, että tunteenne toisianne kohtaan voivat tuhlaantua erilaisten väärien ratkaisujen seurauksena. Ette ehkä pysty pitämään tunteitanne kurissa vaan ne hajaantuvat tai käyttäytyvät oudosti. Yhteinen suhteenne voi olla pehmeä ja mukavuutta lisäävä, olette molemmat kiinnostuneita toistenne hyvinvoinnista. Tunteiden tasapaino voi kuitenkin vaihdella suuresti ja vaihteluihin voi kuulua oikullisuutta, pieniä toiselle tuotettuja harmeja ja mielipahaa, loukkauksia ja huomavaisuuden puutetta.

Venus, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Merkurius

Kumpikin pehmentää sanoja ja väitteitä ja kuuntelee kohteliaasti, mitä toisella on sanottavaa, lisättävää tai korjattavaa. Voitte auttaa toisianne myös opinnoissa, tiedon etsimisessä tai oman tyylilajin kehittämisessä jos olette luovia ihmisiä.

Venus, ohitus: Oppositio, kohde: Saturnus

Teille syntyy helposti varauksia, torjuntaa toista kohtaan, joka pitää aluksi voittaa ja hankkia lisää luottamusta toiseen ihmiseen. Syynä voi olla alkuperäisen rakkauden ja kiintymyksen tunteen saama huono palaute vanhemmilta. Aikuinen-lapsi -suhteessa on voinut olla kylmä kivi sydämen paikalla. Venus/Saturnus neliö voi usein osoittaa pelkoa tulla suoralta kädeltä torjutuksi tai hylätyksi. Silloin on vaikea ottaa rohkeita askelia edes tutun ihmisen kanssa. Taustatekijöistä riippuen rakkauden osoittaminen voi olla suoraan kirjaimellisesti vaikeaa tai kaksinaista. Viileä tyttötyyppi tai poikatyyppi, jonka suhde vanhempaan (Isään) on jäänyt irralliseksi ja jonka tunne-elämässä on epävarmuutta, pinnallisuutta tai epäluottamusta tunteita kohtaan, torjuntaa ja pakoa sukupuoliroolista ulos kaipaa rakkautta siinä missä muutkin.

Mutta sisäiset torjunnat pitävät kiintymystä etäällä ja hallittavissa juuri sen vuoksi. Rakkaus suhteessanne pitää opetella ja luottamusta kasvattaa yhteisillä myönteisillä kokemuksilla.

Mars, ohitus: Neliö, kohde: Mars

Kumppani ärsyttää, usein aluksi seksuaalisesti, sitten myöhemmin muuten, asettaa kilpailevan tunteen ja oman edun puolustamisen kilveksi eteen. Siitä voi johtua kumppani/nainen polariteetin jännitteinen ja koetteleva kitka. Mies suhteessa kokee Marsinsa olevan ahtaalla ja hänen itsetuntonsa kumppanina voi kärsiä kriiseistä. Olette ehkä molemmat liian tietoisia itsestänne ja tarpeistanne, mutta ette puutteistanne. Toisaalta miehen miehisyys ei löydä naisesta tarpeeksi alistuvaa tai myötäilevää vastakaikua. Mahdollisuus joutua joko kilpailevaan tai omaa itseä puolustavaan asemaan viime kädessä voi tulla eteen vaikka aluksi muutakin tapahtuu ja suhteenne voi näyttää ja tuntua tasapainoiselta ja toimivalta.

Ärtyminen, riitely ja nopea suhteen tunnepotentiaalin kuluminen voi johtua yliherkästä egon heijastelusta toiseen ihmiseen. Marsinne eivät jätä rauhaan itsetuntoanne, jonka tulisi saada välitön tyydytys kaikilla tasoilla suhteessa. Joustavuutta, tasapainoa, harkintaa voi suhteestanne puuttua. Seksuaalinen purkaus ei pitkän päälle rakenna liittoa vaan osoittaa vain vetovoiman kuluttavan itsensä tarvetyydytyksessä.

Tulkinta Sinulle Timo Tilaaja kun kumppaninasi on Tiina Tilaaja.

Suhteen valmiudet:

Aurinko, ohitus: Sextiili, kohde: Neptunus

Olette hyviä luomaan sanatonta yhteyttä henkilöstä toiseen. Se kohottaa samaistumisen tasoa ja saa aikaan psyykkisen linkin, joka toimii joskus täysin alitajuisesti. Alkuperäinen ongelma voi kuitenkin olla se, että teissä on vähän halukkuutta sitoutua toisiinne. Voitte vältellä tätä asiaa pitkään.

Se teistä, joka on neptunisempi, voi väistellä aktiivisesti sitomasta itseään liikaa suhteeseen ja pitää yllä epämääräistä itsekuvaa. Mutta välillänne on hienovaraista psyykkistä energiaa, joka yhdistää elämysten ja tunteiden tasolla. Yhteisessä elämässänne voi olla jokin loistokas glamour-tunne, joka saa teidät nousemaan arjen yläpuolelle. Teillä voi yhdessä tai erikseen olla taiteellisia, luovia kykyjä ja tai henkistä korkealentoisuutta, joka antaa innoittuneen perussävyn suhteeseen. Voitte yksinkertaisesti ihailla toisianne, kykyjänne, näette kumppaninne kauniissa valossa ja melkein pyhitettynä olentona. Teillä voi olla kauniita, hauraita ja hyvin idealistisia näkemyksiä elämästänne ja päämääristänne yhdessä. Suhde ei välttämättä helpolla eikä heti laskeudu maan pinnalle eikä muutu seksuaaliseksi suhteeksi.

Se voi toimia platonisena suhteena tai korkeita, kaukaisia tavoitteita kohti vaeltavien ihmisten toverillisena ja ihanteellisena liittona.

Aurinko, ohitus: Kolmio, kohde: Pluto

Suhteenne voi tarjota jatkuvaa psykologista valaisua vaikeisiin asioihin. Se voi parantaa yhdessäoloanne ja tuoda lisää itsetuntemuksen kautta eheyttä. Salatut, piilevät ja tiedostamattomat kompleksit ja ongelmat voivat tulla parantavaan käsittelyyn suhteen kuluessa. Pluto kaivaa esiin kätkettyjä psyyken solmuja ja Aurinko on se, joka elävöittää ja suo lämpöään ja voimaansa ihmiselle. Lisäksi teidän liitossanne voi olla vahvoja materiaalisia siteitä. Voitte olla yhdessä kunnianhimoisesti suuntautunut muokkaamaan ympäristöä taloudellisesti, puratte vanhaa, rakennatte uutta, uusitte asuntoa tai olette muuten taloudellisesti aktiivisia vaikuttajia.

Ette pysty useinkaan suhtautumaan toisiinne neutraalisti vaan sidos on väkevä ja tunteita nostattava koska se koskettaa syviä alitajuisia kerroksia. Parisuhteessa voi tapahtua tervettä kehitystä suhteessa seksuaalisuuteen. Syvään juurtuneet ennakkoluulot, tabut tai rajoitukset voivat nousta esiin ja tulla lievemmiksi kumppanin tukiessa. Yhteiselämässä voi silti olla kriisejä ja elämän ja kuoleman peruskysymyksiä, mutta yhteinen tahto selvitä kaikesta voi olla voimakas motivoiva tekijä taustalla. Teitä ei helposti nujerreta yhdessä.

Kuu, ohitus: Sextiili, kohde: Aurinko

Kuun ja Auringon harmonia merkitsee suurta alkuperäisten tunteiden ja vaistojen sukulaisuutta. Emotionaaliset reaktiot ja tykötarpeet ovat samanlaisia ja pelaavat vaivattomasti yhteen. Pystytte olemaan toistenne seurassa vain nauttien toisen läheisyydestä.

Mitään erityistä ja poikkeuksellista ei tarvitse tehdä jotta viihtyisitte elämässä. Sinä ja kumppani olette arkielämässä joustavia ja pyritte samoihin aikatauluihin luontaisesti. Yhteinen suhteenne on tunteikas, joskaan ei sentimentaalinen. Tunnesuhde on sisäinen, näkymätön voima, joka vetää teitä toistenne luo. Mahdollisesti perhesuhteet ja tiivis suhde omaan lähiympäristöön yhdistää teitä myös, ehkä myös yhteiset muistot.

Kuu, ohitus: Kolmio, kohde: Pluto

Suhteenne voi olla muuten miten tavallinen tahansa, mutta alitajuisena virtauksena siinä on vahvoja riippuvuuksia, jotka eheytyvät, tasapainottuvat ja parantuvat suhteen kuluessa. Hyvässä tapauksessa voitte kokea toisenne täysin välttämättömiksi toisillenne. Suhteen alussa jo on voinut olla pakonomainen, voimakas vetovoima. Sellainen vetovoima syntyy aina kun henkilöstä toiseen syntyy alitajuisia projektioita, heijastuksia, jossa yksi ihminen siirtää psyyken ominaisuuksia toiseen ihmiseen.

Pluto suhteessa näyttää vahvasti toisen peilikuvan, imee itseensä Kuu-ihmisen tunnetarpeita ja riippuvuutta ja voi palauttaa ne takaisin. Kuu symboloi tunteiden nousua ja laskua, irrationaalista puolta ihmisessä ja ihmissuhteessa ne näyttelevät aina ratkaisevaa osaa. Pluto on vielä syvempine tiedostamattomien kerrosten symboli jolla lisäksi on voimaa muuttaa identiteettiä ja muokata itseä ja muita. Siksi tästä yhdistelmästä syntyy kykyä päästää toinen omien suojausten ja kuorien läpi. Toinen voi herkästi havaita toisen heikkoudet ja arimmat kohdat loukkaamatta häntä enempää vaan päinvastoin osoittaen keinoja millä parantaa näitä.

Merkurius, ohitus: Sextiili, kohde: Neptunus Virittyminen kumppaniin tuo tunnetta, että Tiina Tilaaja pystyy lukemaan sinua kuin avointa kirjaa. Sinuun nähden hän on "selvänäköinen", erittäin hyvin vainulla mitä ajattelet ja mikä sinua askarruttaa.

Hänellä voi olla hyvin korkealle kehittynyt intuitio, josta voit itsekin oppia paljon. Yhteinen elämänne voi sisältää seikkailuja mielen maailmaan, kirjallisuuteen, elokuvaa tai uusiin medioihin. Voitte olla yhdessä kulttuurin tai viihteen suurkuluttajia tai hengailette paljon etsien uusia elämyksiä ja virikkeitä. Tapanne kommunikoida ei ole aina tarkkaa eikä merkityksiä kaivelevaa vaan luotte ilmapiiriä, jossa on helppo kertoa toiselle tunteista ja elämyksistä, toiveista, haaveista ja luovista pyrkimyksistä. Voitte inspiroida toisianne olemaan entistä luovempi ja yhteiset fantasianne voivat olla hyvin erikoisia ja innostavia.

Merkurius, ohitus: Kolmio, kohde: Pluto

Suhteessanne on tapana kaivella toisianne psykologisin asein. Mutta analysointi voi johtaa rakentaviin muutoksiin ja asenteiden tarkistuksiin itsessänne. Voitte kannustaa toisianne tutkimaan itseänne ja toisianne jotta voisitte ymmärtää itseänne paremmin kuin ennen. Myös vaikeita asioita voi tulla vastaan, traumoja ja ikäviä muistoja tai puutteita, mutta niidenkin käsittely voi sujua toista liiaksi loukkaamatta. Tutkikaa, etsikää syvempiä minuuden lähteitä ja teillä voi olla jännittäviä hetkiä edessänne. Myös yhteiset älylliset kiinnostuksen kohteet voivat olla vaativia ja teettävät työtä paljon, mutta ovat palkitsevia ja kehittäviä.

Venus, ohitus: Kolmio, kohde: Mars

Erotiikan ja seksuaalisuuden aluetta on pidettävä kulmakivenä suhteessanne Herkästi syttyvää eroottisuutta ja tunnetta avautuu kyllä helposti alkuvaiheessa, mutta voi kääntyä myös liian vaivattomasti fyysiseksi yhteenkuuluvuudeksi. Se kertoo periaatteessa hedelmällisyydestä ja kyvystä nauttia toisen seurasta välittömästi ja ilman estoja. Venus/Mars on luonnollinen ja luonnonläheinen aspekti synastriassa se auttaa olemaan puhtaasti ja vilpittömästi oma itse tai vaikkapa lapsellinen perusolento, jollainen jokaisen sisimmässä asustaa. Mutta suurempia takeita sekään ei anna että tämä alkuvoimainen kiintymys hienontuisi rakkaudeksi tai kestäväksi tunteeksi. Kuitenkin olette yhdessä elinvoimaisia ja tuntevia koska kanavanne alitajuisiin lähteisiin ovat auki. Voitte olla yhdessä hedelmällisiä, lasten saaminen voi olla merkittävä tapahtuma. Yleensä ottaen luova elämäntunne vahvistuu ja koette vahvistavanne toisianne. Tämä kuvio tuo aina parhaimmillaan yksinkertaista elämäniloa, aistillista onnea ja positiivisia odotuksia.

Venus, ohitus: Kolmio, kohde: Pluto

Teillä on yhdessä tarvetta elää läpi ihanteellisia odotuksia ja purkaa niitä pois tutustuen vähitellen kovaan todellisuuteen. Tyypillistä voi olla, että suhteenne perustuu liian suurille toiveille ja illuusioille siitä, mitä olette ja haluatte toisistanne. Pettymykset seuraavat kun toinen ei pystykään vastaamaan odotuksiin vaan osoittautuu erehtyväiseksi ihmiseksi tai heikoksi joissakin asioissa. Suhteenne voi olla aluksi liian ruusunpunainen tai siitä puuttuu kyky nähdä tarkkaan mitä kumppani on. Sama voi koskea myös omaa itseä, jonka salaiset motiivit lakaistaan maton alle. Suhteen kuluessa voi olla ongelmia, epäluotettavuutta, notkumista, uskottomuutta tai vaikeiden asioiden väistelyä. Hienojen ominaisuuksien kohdistaminen todelliseen yhteiseen elämään ei aina onnistu vaan ne jäävät uinumaan sisälle. Teillä voi olla kyvyttömyyttä rakentaa suhdetta vankemmaksi vaan se jää hieman tuuliajolle. Epäterveet elämäntavat, alkoholismi, huumeet tai uppoutuminen yhdentekevän viihteen viemäksi voivat kertoa suhteen olevan heikolla pohjalla.

Niinikään riippuvuusongelmat voivat nousta pintaan. Suhdetta voi olla joskus vaikea katkaista vaikka se ei toimi. Herätyksiä tarvitaan ja voitte tarvita lisää tarkennusta omiin motiiveihin.

Mars, ohitus: Kolmio, kohde: Uranus

Suhteenne auttaa luomaan aktiivista, modernia ja itsenäistä yhteistä elämäntyyliä. Parisuhteenne on aika jaoin kiikkerä ja paljon vastaansanomista tai vastahankaisuutta ei kumpikaan kestä. Jännittyneiden tunteiden poksahdukset ja napakat sanomiset kuuluvat kuvaan. Voitte yhdessä olla meneviä ihmisiä, jotka liikutte paljon, etsitte ikään kuin paikkaa, johon asettua, mutta ette kuitenkaan asetu helpolla mihinkään kovin vakiintuneeseen. Takaportti voi olla avoinna lähteä uudelleen liikkeelle tai kokeilla onnea jossain muualla. Teissä on yhteistä levottomuutta ja suoraviivaisuutta, joka voi kääntyä tunteiden puutteeksikin jos käy huonosti.

Siitä huolimatta saatte aikaan yhteisiä asioita olemalla päättäväisiä, nopeita käänteissänne ja kyvykkäitä tarttumaan tarjottuihin tilaisuuksiin nopeasti.

Tulkinta Sinulle Timo Tilaaja kun kumppaninasi on Tiina Tilaaja.

Suhteen haasteet:

Aurinko, ohitus: Oppositio, kohde: Aurinko

Erilaisuudesta huolimatta suhteen lopputulosta voi hioa lähestymällä toista, luopumalla omista ennakkoasenteista ja itseriittoisesta tavasta heijastella omaa itseä kysymättä onko se ainoa oikea tapa. Suhteellisuuden tajua lisäämällä ja joustavuutta kasvattamalla voitte saada suhteen toimimaan. Kumppani voi vaatia paljon ja pinna kiristyy helposti toistuvien yhteenottojen tai toimintatapojen ja tavoitteiden erilaisuuden vuoksi, mutta se voi olla suuri haaste hypätä omien kynnyksien yli kohti toisen inhimillisyyttä.

Aurinko, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Venus

Olette yhdessä varsin sallivia, hyväntahtoisia, lepsuja ja voitte langeta syvälle mukavuuteen ja miellyttämisen haluun. Se ei taas kasvata teitä kumpaakaan ja voitte jäädä toistamaan yhteiselämän kivoja kuvioita kunnes saatte velttoudesta tarpeeksenne ja etsitte uusia lähtökohtia, uutta itsekuria ja toiminnan lähtökohtia. Kätketyt motiivit voi merkitä lisääntynyttä tarvetta olla aina toiselle erityisen viehättävä ja kohtelias tai vähintäänkin sopeutuva ja kielteisiä tunteita pidättelevä.

Kuu, ohitus: Neliö, kohde: Venus

Teillä voi olla erilaiset odotukset toistenne roolikäyttäytymisen suhteen. Nais- ja miesroolit sinussa ja kumppanissa eivät löydä toisiaan helposti, tulee sekaannusta miten pitäisi suhtautua toiseen iskostuneisiin rooleihin. Vaikka normaalisti kuvio tuo lepsuutta ja hyväksyvyyttä suhteeseen, se voi myös johtaa klassisiin ongelmiin kuten uskottomuuteen, joka perustuu jonkinlaiselle välinpitämättömyydelle tai moraalin kypsymättömyydelle.

Voitte niinikään "leikkiä kotia" kovasti ja jättää visaiset ongelmat syrjään - kunnes ne pujahtavat mukaan yllättäen jossain vaiheessa. Teillä voi olla outoa riippuvuutta toisistanne ja halua jatkaa tavallista mukavaa elämää yhdessä vaikka selviä toimenpiteitä tarvittaisiin. Asioiden siirtäminen, löysät tavat ja tottumukset, jotka ruokkivat sisäistä ryhdittömyyttä voivat astua peliin mukaan. Suhde vaatii siten tarkistamista ja kuria jotta se toimisi. Tulla lumotuksi tai tunteiden nielaisemaksi usein kuvaa tilannetta. Kovin puuhakkaita ette välttämättä yhdessä ole vaan etsitte mukavuutta ja kotoista lämpöä ja voitte elää paljon toisillenne jättäen suuren maailman rauhaan - mutta se ei taida jättää teitä rauhaan?

Kuu, ohitus: Oppositio, kohde: Neptunus

Jokin suhteessanne vihjaa, että jompi kumpi toimii oman Äiti-kuvansa mallina. Kuvio voi osoittaa, että jollain melko kierolla tavalla heijastelette omia odotuksia äidistä toisiinne ja saatatte toistaa joitakin äiti-suhteensa kuvioita tässä suhteessa. Sisimmässänne voitte odottaa, että toinen tarjoaa itselle jonkinlaista inspiraatiota, apua ja lohdutusta. Mutta jos teillä on voimakkaita alitajuisia odotuksia ja projektioita Äidin roolista, hänen huolenpidosta, voitte siirtää osan elämisen taakkaa toisen harteille yleensä koska hänen saattoi olla liian pehmeä ja periksi antava hänelle luoden negatiivisen mallin. Miespuolisen kumppanin odotukset naisista voivat siirtyä myös ideaaliselle tasolle, joita kukaan todellinen nainen ei pysty täyttämään, ja pettymykset seuraavat tästä. Miehellä voi olla outo riippuvuus naisista - kuin huumeista - mukana kuvioissa. Liiallinen riippuvuus tuhoaa ihmissuhteen aina tai tekee toisen osapuolen voimattomasti ja toisen hallitsevaksi. Toisesta voi tulla marttyyri ja toisesta tiedostamaton emotionaalista valtaa käyttävä tyranni.

Merkurius, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Venus

Teillä on yhdessä taipumusta tarttua merkityksettömiin asioihin. Suhteenne voi olla sarja toistuvia rituaaleja, joissa yritätte viihdyttää itseänne jatkuvasti. Saatatte olla yhdessä kritiikittömiä, valikoimatta kulutatte median tuotteita, katselette älyttömiä TV-ohjelmia, elokuvia ja kuuntelette valittuja hittejä. Liitossanne voi olla pinnallisuutta ja älyllistä laiskuutta ja välinpitämättömyyttä. Makutottumukset tulevat ja menevät ja ellette tietoisesti puutu asiaan, maku ja kyky nähdä mikä on merkittävää, voivat jäädä uinuvalle asteelle.

Venus, ohitus: Kvinkunssi, kohde: Merkurius

Kumpikin pehmentää sanoja ja väitteitä ja kuuntelee kohteliaasti, mitä toisella on sanottavaa, lisättävää tai korjattavaa. Voitte auttaa toisianne myös opinnoissa, tiedon etsimisessä tai oman tyylilajin kehittämisessä jos olette luovia ihmisiä.

Venus, ohitus: Oppositio, kohde: Saturnus

Teille syntyy helposti varauksia, torjuntaa toista kohtaan, joka pitää aluksi voittaa ja hankkia lisää luottamusta toiseen ihmiseen. Syynä voi olla alkuperäisen rakkauden ja kiintymyksen tunteen saama huono palaute vanhemmilta. Aikuinen-lapsi -suhteessa on voinut olla kylmä kivi sydämen paikalla. Venus/Saturnus neliö voi usein osoittaa pelkoa tulla suoralta kädeltä torjutuksi tai hylätyksi. Silloin on vaikea ottaa rohkeita askelia edes tutun ihmisen kanssa. Taustatekijöistä riippuen rakkauden osoittaminen voi olla suoraan kirjaimellisesti vaikeaa tai kaksinaista. Viileä tyttötyyppi tai poikatyyppi, jonka suhde vanhempaan (Isään) on jäänyt irralliseksi ja jonka tunne-elämässä on epävarmuutta, pinnallisuutta tai epäluottamusta tunteita kohtaan, torjuntaa ja pakoa sukupuoliroolista ulos kaipaa rakkautta siinä missä muutkin.

Mutta sisäiset torjunnat pitävät kiintymystä etäällä ja hallittavissa juuri sen vuoksi. Rakkaus suhteessanne pitää opetella ja luottamusta kasvattaa yhteisillä myönteisillä kokemuksilla.

Venus, ohitus: Neliö, kohde: Uranus

Suhteenne voi syttyä pienestä kipinästä ja pysyy jännitteisenä ja arvaamattomana pitkään. Uranus-osapuoli voi tarjota kumppanille lisää mahdollisuutta kokeilla rajoja. Yhteinen elämä voi olla melko vakiintumatonta ja seikkailevaa ilman määrättyjä rutiineja tai muotomenoja. Teillä on vapaa ja väljä käsitys rakkaudesta ja pidätte tarkkaan huolta siitä, että rakkaus on vapaata ja riippumattomuus suhteessa taattu. Teidän yhteinen elämänne voi olla muutosaltista aina levottomuuteen asti, mutta paljon riippuu vertailun muista tekijöistä. Ankkuroiva Saturnus auttaa tässä asiassa. Sinä ja kumppani uudistatte arvoja ja asenteita yhteisellä esimerkillänne ja olette helposti luisumassa pois tavallisesta arkipäivästä kohti jännittävämpiä kokemisen mahdollisuuksia.

Vaarana vain on, että tasaantumista ei tapahdu koskaan eikä levottomuus ota tasaantuakseen vuosien myötä. Kokeilunhalu sen itsensä vuoksi voi myös tyhjentää sisäisen elämän, jossa ei ole kohta mitään aitoa.

Mars, ohitus: Neliö, kohde: Kuu

Suhteenne jänneväli on lyhyt ja reaktiot tosi nopeita. Voitte olla yhdessä vain määrätyn ajan rikkomatta jotain - kuten kumppanin sielunelämää tai sarjan lautasia ruokapöydältä. Teillä on ilmeisiä vaikeuksia saada pitkäjänteistä ja rakentavaa otetta suhteeseenne noin vain. Mielummin olette yhdessä sen hetken kuin tarpeet, seksin nälkä tai yhteiset hankkeet määräävät. Muuten on syytä pitää ajoittaista etäisyyttä. Mies/Nainen suhteessa tämä on räjähtävä liitto, jossa hermot ovat usein kireällä ja tilanteet vaihtuvat äkisti. Mars-osapuoli voi hallita liittoa omine tarpeineen ja päällepainavine asenteineen.

Kuu-osapuoli voi joutua joko jyrätyksi tai sitten hän kehittää menetelmiä suojautua omien tunteiden taakse tai poistamalla tunteet kokonaan. Liittoa voi hallita liian vahva ja yksipuolinen seksuaalisuus, joka tekee suhteesta ajoittain hallitsemattoman.

Mars, ohitus: Oppositio, kohde: Merkurius Suhteenne voi johtaa jatkuvaan sanalliseen kiistaan siitä, miten asiat pitäisi hoitaa. Kumppani voi vaikuttaa tahallaan sinua ärsyttävältä tehden asioita liian nopeasti, huolimattomasti tai välittämättä liiaksi asioiden arvoista tai sisäisistä ominaisuuksista. Suhteessanne voi olla pääasia hoitaa asiat "alta pois". Kiire, stressi, elämäntyylin nopeus ja tarve saada tuloksia äkkiä aikaan voivat murentaa yhteisyyden tunnetta. Pitäisi osata pysähtyä ja miettiä minne olette menossa ja millä perusarvoilla.

Mars, ohitus: Neliö, kohde: Mars

Kumppani ärsyttää, usein aluksi seksuaalisesti, sitten myöhemmin muuten, asettaa kilpailevan tunteen ja oman edun puolustamisen kilveksi eteen. Siitä voi johtua kumppani/nainen polariteetin jännitteinen ja koetteleva kitka. Mies suhteessa kokee Marsinsa olevan ahtaalla ja hänen itsetuntonsa kumppanina voi kärsiä kriiseistä. Olette ehkä molemmat liian tietoisia itsestänne ja tarpeistanne, mutta ette puutteistanne. Toisaalta miehen miehisyys ei löydä naisesta tarpeeksi alistuvaa tai myötäilevää vastakaikua. Mahdollisuus joutua joko kilpailevaan tai omaa itseä puolustavaan asemaan viime kädessä voi tulla eteen vaikka aluksi muutakin tapahtuu ja suhteenne voi näyttää ja tuntua tasapainoiselta ja toimivalta. Ärtyminen, riitely ja nopea suhteen tunnepotentiaalin kuluminen voi johtua yliherkästä egon heijastelusta toiseen ihmiseen. Marsinne eivät jätä rauhaan itsetuntoanne, jonka tulisi saada välitön tyydytys kaikilla tasoilla suhteessa. Joustavuutta, tasapainoa, harkintaa voi suhteestanne puuttua. Seksuaalinen purkaus ei pitkän päälle rakenna liittoa vaan osoittaa vain vetovoiman kuluttavan itsensä tarvetyydytyksessä.

Tämän horoskoopin toimitti Sinulle horoskooppi.com


 «TULOSTA MALLITEKSTI
  | pages powered and designed by aboanet